Pentti J. Rönkkö Uudenmaan KD:n uudeksi puheenjohtajaksi, Sirkka Warvas jatkaa piirihallituksessa

30.11.2015 klo 13:32 Uutiset

KD:n Uudenmaan syyskokous valitsi piirin uudeksi puheenjohtajaksi toimittaja Pentti J. Rönkön Keravalta.  Piirihallituksessa jatkaa Sirkka Warvas Lohjalta.

Piirikokous pidettiin perjantaina 27.11. Kauniaisissa. Kokouksessa poliittisen katsauksen pitänyt puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah esitteli KD:n vaihtoehtobudjetin peruslinjauksia.

– Hallitus on tuonut kiireellä paljon sellaisia esityksiä, joiden yhteisvaikutuksia tiettyihin heikompiosaisiin kansalaisryhmiin ei ole kunnolla selvitetty. Myös lapsivaikutusten arviointi on valitettavan usein jäänyt tekemättä, Essayah harmitteli puheenvuorossaan.

KOKOUKSEN KANNANOTOT

Potilas hallintohimmeleiden edelle sote-uudistuksessa

Potilaan hyvinvointi on nostettava sote-uudistuksen keskiöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon integroinnin tulee olla uudistuksen keskeinen tavoite. Tällä hetkellä vaarana on, että monimutkainen hallintokompromissi enemmänkin haittaa kuin hyödyttää terveydenhuollon tehokasta hoitamista. Toivotut säästöt ja palveluiden sujuvoittaminen voivat tällöin jäädä haaveeksi.

Hallituksen sote-mallissa eri alueiden edustuksen ja eri poliittisten näkemysten huomioon ottaminen itsehallintoalueilla vaatii uuden vaalitavan käyttöönottoa. Verotusoikeuden antaminen itsehallintoalueille taas romahduttaisi pitkälti kuntien mahdollisuudet päättää omista asioistaan.

Nyt tarvitaan poliittista rehtiyttä ja koko kansan edun ajattelua suurten puolueiden valtapelin sijaan. Alkanut uudistus ei saa sotkeutua entistä monimutkaisempiin järjestelyihin, etteivät lopputulokseksi jää kasvaneet kulut ja heikentyneet palvelut, muistutti Kristillisdemokraattien Uudenmaan piirikokous Kauniaisissa 27.11.2015

Vastaanottokeskusten sijoittelussa turvallisuus keskiöön

Syksyn aikana Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden suuri määrä on muuttanut maamme sisäisen turvallisuuden tilaa. Tänä vuonna turvapaikanhakijoita on saapunut viime vuoteen verrattuna lähes kymmenkertainen määrä, yli 30 000. Vastaanottokeskuksia on jouduttu perustamaan kiireellä sinne, missä sopivia tiloja on ollut tarjolla.

Vastaanottokeskuspalveluita tarjoavat yritykset ja yhteisöt ovat saaneet päättää keskusten sijainnista vapaasti. Useita vastaanottokeskuksia on saatettu perustaa pienelle alueelle tai niitä on perustettu erilleen muusta asutuksesta. Tilanne on haasteellinen sekä turvapaikanhakijoiden että paikallisen väestön turvallisuuden kannalta.

Levottomuudet ja väkivalta horjuttavat kansalaisten turvallisuudentunnetta ja luovat kasvupohjaa asenteiden kärjistymiselle. On äärimmäisen tärkeää, että vastaanottokeskusten sijoittelusta päätetään turvallisuus edellä yhteistyössä kuntien ja turvallisuusviranomaisten kanssa.