Maija Hurri: Elämme suurten muutosten aikaa

7.2.2016 klo 12:36 Uutiset

Valtuutettu Maija Hurrin  (kd)  ryhmäpuhe
Vantaan kaupunginvaltuustossa  16.11.2015

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut  ja  viranhaltijat sekä muut läsnäolijat.

Maamme talous ei ole kääntynyt nousuun, vaan on tuoreiden tilastojen mukaan koko euroalueen heikoimpia. Vienti takkuaa, työttömyys lisääntyy ja nämä negatiiviset tekijät heijastuvat myös meille Vantaalle.  Työttömyyden lisääntyminen on sekä ongelma että iso haaste. Jos käännettä taloudessa parempaan suuntaan ei tule, tuleva vuosi näyttää vaikealta erityisesti nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien osalta.

Peräänkuulutamme  työllistämisen helpottamista erityisesti pk ja mikroyritysten osalta.  Joustavuutta tarvitaan sekä työnantajien että työntekijöiden taholta. Nyt ei ole aika sanoa, että näin on ennenkin toimittu. Tarvitaan uudenlaista toimintaa ja menettelyä, uusia keinoja mm. avustavien työtehtävien ottamiseksi käytäntöön  työllistämisen keinoiksi. Kannamme erityistä huolta nuorten työllistämisen mahdollisuuksista.  Samalla muistutamme, että kolmannen sektorin kanssa tehtävää kustannustehokasta yhteistyötä tulisi pyrkiä lisäämää.

Vuoden 2016 talousarviossa  ja vuosien 2016-2018 taloussuunnittelussa on tarpeen kiinnittää huomiota kaupunkimme suureen velkataakkaan ja  mahdollisiin muutoksiin nimenomaan   korkotason osalta, jossa  jo pienet muutokset ylöspäin tuovat meille lisäkustannuksia ja rasittavat talouttamme.

Tavoitteemme tulee olla edelleen velkaantumisen hidastaminen ja näin tapahtuu jo ensi vuoden talousarviossa. Kehäradan ja Kehä III investoinnit eivät enää rasita kasvavana velanottona kuin pieneltä osin. Taloussuunnitelmakaudella velkaantumisen taittuminen  on täysin mahdollista. Kiitos talous- ja velkaohjelman jota on noudatettu, olemme kyenneet saamaan kaupunkimme talouden hyvälle  tasapainotuksen uralle.

Investointitason pitäminen vuonna 2016 alle 100 miljoonan euron tasolla on realistinen tässä tiukassa taloustilanteessa. Kristillisdemokraattisen  ryhmän mielestä  tiukka investointikuri tulee jatkua tämän vaalikauden, ellei ratkaisevaa käännettä talouden osalta tule parempaan suuntaan.

Kaupungissamme asuntojen rakentaminen on ollut erittäin vilkasta jo parin vuoden ajan ja sama tahti näyttää jatkuvan. Kannatamme rakentamisen keskittämistä Kivistön alueelle sekä täydennysrakentamista Tikkurilan, Korso, Martinlaakson ja Myyrmäen alueille. Hyvät liikenneyhteydet ja palvelujen läheisyys ovat näiden alueiden etu asukkaiden kannalta.

Me kristillisdemokraatit emme  kannata veronkorotusta, koska se vähentäisi  ostovoimaa ja sitä kautta heikentäisi entisestään yrittäjyyttä, jolle toivomme maan hallituksesta toimenpiteitä työllistämisen kynnyksen madaltamiseksi ja sivukulujen vähentämiseksi.

Sähköisen asioinnin lisääminen ja sähköisten palvelujen kehittäminen ovat keinoja palvelujen nopeuttamisen  sekä kehittämisen kannalta ja samalla myös kustannustehokkuutta voidaan lisätä.

Haasteita tuovat turvapaikan hakijoiden saamat mahdolliset oleskelulupapäätökset ja niiden myötä seuraavat asiat. Iso kysymys on myös Sote-ratkaisu  ja valmistelut jotka  jo tulevana vuoden aikana tuo asioita pohdittavaksi  ainakin lausuntojen muodossa.  Elämme suurten muutosten aikaa.

On erittäin merkityksellistä, että emme  irtisano henkilöstöä. Tämä luo turvallisuutta työntekijöiden elämään, eikä ole ollenkaan vähäinen asia.  Koska elämme tiukan talouden  aikaa, on välttämätöntä  myös rekrytointien suhteen toteuttaa tiukkaa harkintaa. Tuemme tässäkin suhteessa johdon TVO:n linjausta.

Arvoisa puheenjohtaja

Kulunut vuosi on ollut todellinen ”supervuosi” meillä Vantaalla. Kehäradalla alkoi liikenne 1.7. , Asuntomessut oli onnistunut tapahtuma ja  hyvällä kävijämäärällä  teki  Vantaata tunnetuksi erinomaisella tavalla. Kaupunkimme on saanut lukuisia tunnustuksia  ja palkintoja mm. opetuspuolen osalta. Samalla talous- ja velkaohjelma on tuonut Vantaan kuntatalouksien kartalle  hyvänä esimerkkinä tiukassa taloustilanteessa olevana kuntana, joka kykenee tuottamaan palvelut ja kehittämään niiden tuottamistapoja parempaan suuntaan.

Vuoden 2016 talousarvio on tasapainoinen ja hyvin laadittu. Erityinen kiitos kaupunginjohtajalle,  apulaiskaupunginjohtajille ja  talousjohtajalle  hyvin tehdystä työstä.  Tällä linjalla on hyvä jatkaa ja luotsata elinvoimaista kotikaupunkiamme Vantaata kohti uusia haasteita.