Valtuustoaloite

29.2.2016 klo 12:02 Uutiset

Pieksämäen kaupunki                                    VALTUUSTOALOITE

Peruskristillisten

valtuustoryhmä   1.3.2016

Eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen
Kunnat edistävät naisten ja miesten tasa-arvoa kantaessaan päävastuun hyvinvointipalveluista. Kuntien palvelut helpottavat työn ja perheen yhteensovittamisessa sekä tukevat naisten osallistumista taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Palveluista tärkeimpiä ovat mm. laadukkaat lastenhoitopalvelut, yhtäläiset koulutusmahdollisuudet ja vanhusten ja muiden huolettavien palvelut

Miesten ja naisten tasavertainen edustus ja osallistuminen kunnalliseen päätöksentekoon vahvistavat demokratiaa. Tavoitetta tukevat tasa-arvolain kiintiösäännökset, joiden mukaan kunnallisissa ja kuntien yhteisissä toimielimissä tulee olla – ilman poikkeuksellista syytä – sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia. Kiintiösäännös ei koske suorilla vaaleilla valittavia kunnanvaltuustoja.

Lokakuun 2012 kunnallisvaaleissa valituista valtuutetuista naisia on 36,2 %. Valtuustokaudella 2005 – 2008 kunnanhallituksissa naisia oli 46 % ja lautakunnissa 48 %. Joka neljäs kunnanhallituksen tai -valtuuston puheenjohtaja oli nainen.
Kuntien työntekijöistä naisia on 80 %. Naisten osuus henkilöstöjohtajista ja talousjohtajista noin 60 %. Kunnat edistävät tasa-arvoa tasa-arvosuunnittelulla ja seuraavat sen toteutumista.

Euroopan kuntien ja alueiden liiton, CEMRn koordinoimana eurooppalaiset kuntajärjestöt ja kunnat ovat laatineet eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan, A European Charter for Equality for Women and Men in Local Life. Projekti on toteutettu EU:n tasa-arvo-ohjelman tukemana vuosina 2005 – 2006.
Peruskirjan laatimiseen osallistuivat myös kansainväliset, korkean tason, mm. YK:n tasolla toimivat asiantuntijat. Peruskirjan taustalla on myös yhteisesti toteutettu tasa-arvoprojekti Eurooppalainen tasa-arvokaupunki, European Town for Equality.

Kuntaliiton hallitus hyväksyi osaltaan eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan kokouksessaan 21.9.2006 ja suosittaa, että kunnat, maakuntien liitot ja kuntayhtymät myös hyväksyisivät peruskirjan. Tammikuussa 2009 peruskirjan hyväksyneitä kuntia ja maakuntia olivat: Uudenmaan liitto, Turku, Kuopio, Vantaa, Helsinki, Vaasa, Kaarina, Espoo ja Lahti.
Ehdotamme, että:

Pieksämäen kaupunki hyväksyy eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa.