Maija Hurri: Päätöksenteko karkaamassa kauas kuntalaisista

22.3.2016 klo 10:16 Uutiset

Valtuutettu Maija Hurrin puheenvuoro Vantaan valtuuston kokouksessa 25.1.2016

Olemme suurten muutosten vaiheessa tässä maassa, liittyen sosiaali- ja terveydenhoidon uudistukseen. Sote uudistus koskettaa jokaista maamme kansalaista ja on outo tapa jolla tätä uudistusta on valmisteltu maan hallituksen toimesta.  Kuntien kuuleminen on sivuutettu kokonaan valmistelusta, mitä pidän erittäin epädemokraattisena menettelynä, demokratiavaje korostuu itsehallintoalueiden määrässä ja koossa, puhumattakaan monista muista soteen liittyvistä asioista.

Kuten Vantaan lausunnossa todetaan, esitetty maakuntapohjainen aluejako on epätasapainoinen, sekava ja demokratian kannalta puutteellinen. Erityisesti Uudenmaan maakunnan kokoisella, 1.6. miljoonan asukkaan itsehallintoalueella päätöksenteon läheisyysperiaate ei toteudu, mikäli alue on yhtenäinen vaalipiiri.  Pienissä maakunnissa, joissa 11:sta on vähemmän asukkaita kuin Vantaalla, asukasmäärä on vain 60–70 000 ja mikäli valtuustot tulevat olemaan saman suuruiset eri maakunnissa, ei väkirikkaan Uudenmaan  asukkaan ääni ole samassa suhteessa painoarvoinen  kuin vähäväkisten maakuntien asukkaan äänellä.

Mielestäni on huolestuttavaa se, että päätöksenteko, joka nyt on lähellä kuntalaisia, karkaa kauas, jäävät myös asukkaan antamat palautteen saamistaan palveluista kenties kokonaan ilman huomiota.

Iso kysymys on myös palvelujen rahoittaminen, johon tietojen mukaan ei ole vielä paneuduttu ministeriössä ollenkaan. Riittävä itsehallintoalueiden taloudellinen itsenäisyys ja verorahoituksen yksinkertaisuus on vaikea yhdistää esitetyssä 18 alueen ratkaisussa ja johtaa alueiden eriarvoistumiseen. Vantaan lausunnossa todetaan, että pääkaupunkiseudun suuret kaupungit ja muut suuret kaupungit tulee ottaa mukaan omaisuutta, henkilöstöä, sekä valtionosuusjärjestelmän ja kuntien verotuksen uudistusta koskevaan jatkovalmisteluun.  Nähtäväksi jää, huomioidaanko ministeriössä tätä esitystä.

On perustelua, kuten Vantaan lausunnossa todetaan: metropolialueen suurten kaupunkien elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta on olennaista että pääkaupunkiseudun kaupungit vastaavat itse elinkeinojen edistämiseen ja työllisyyteen sekä toisen asteen koulutuksesta. Kunnille jää edelleen lukuisia tehtäviä, mutta epäselvää on turvataanko niille riittävät voimavarat tehtävien hoitamiseen.

Vantaan kaupungin lausunto hallituksen linjauksesta itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi on perusteltu, epäkohtiin painokkaasti kantaa ottava ja hyvin laadittu. Kiitos.