Mikko Kiuttu toiveikkaana: Yrittäjävähennys toteutumassa vihdoin

14.5.2016 klo 16:20 Uutiset

Kauan kaivattu yrittäjävähennys tulee voimaan ensi vuoden alusta. Toiminimille ja henkilöyhtiöille suunnattu yrittäjävähennys antaa verokannusteita erityisesti pienyrityksiä ajatellen. Hallituksen yrittäjyyspaketilla satsataan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka vastaavat suuresta osasta uusia työpaikkoja. Positiivista on myös se, että mikroyritykset saavat tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

 
Yrittäjän veroprosentti on nyt viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavan tulotason palkansaajan. Pienille yrityksille tarkoitettu viiden prosentin yrittäjävähennyksen käyttöönotto edistää työllisyyttä, koska kasvupotentiaali on niissä työllisyyden näkökulmasta kaikkein suurin. Muutoksella henkilöyrittäjien verotus saadaan myös oikeudenmukaisemmaksi suhteessa palkansaajiin ja osakeyhtiöihin. Viime vaalikaudella yhteisöverotuksen laskeminen auttoi osakeyhtiöitä ja suuryrityksiä.

 
Suomi nousee vain työnteolla ja yrittäjyydellä. Talouskasvun ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen ja vahvistaminen vaativat paljon työtä. Kotimaisen yrittäjyyden kasvun tukemiseen tarvitaan monenlaisia toimia vielä lisää. Paikallista sopimista yrityksiin luottamuksellisessa ilmapiirissä tarvitaan lisää. Pk-yritykset tarvitsevat investointeihinsa vaihtoehtoisia ja joustavia rahoitusratkaisuja nykyistä enemmän, koska yritysten pankkirahoitus on selvästi aiempaa tiukemmassa.

 

Hallitus voisi kunnianhimoisesti uudistaa koko yritysveromallia Ruotsin-mallin suuntaan, jossa työpanokseen perustuvia tuloja kanavoituisi paremmin investointeihin ja se loisi kipeästi kaivattuja työpaikkoja lisää. Yrittäjyyspaketti on hyvä alku uudistuksille, jotka kannustavat yrittäjyyteen, toivottavasti yhteiskuntasopimuksella vielä rauhoitetaan työmarkkinat ja saadaan ennustettavuutta talouskasvun pohjaksi.
Mikko Kiuttu

Yrittäjä

Espoo