Maija Hurri: Vantaamme on elinvoimainen, voimakkaasti kasvava kaupunki

3.6.2016 klo 15:05 Uutiset

Valtuutettu Maija Hurrin ryhmäpuhe

Vantaan valtuuston kokouksessa 23.5.2016

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat.

Saimme strategiaseminaarissa kaupunginjohtaja Kari Nenosen ja talousjohtaja Patrik Marjamaan selostuksissa linjauksia ja ennakointia vuoden 2017 taloutta varten. Näkymät ovat todella synkät  johtuen verotulojen heikkenemisestä, korkeasta työttömyydestä ja  maamme talouskasvun pysähtyneisyydestä.  Saimme samassa seminaarissa selostusta sote uudistuksesta  alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin ja kaupunginjohtajan  sekä Kuntaliitosta yksikönjohtaja Ilari Soosalun esityksissä.

Olemme suurten muutosten paineessa sote –uudistuksen takia. Uudistus jota kahden keskustalaisen ministerin johdolla valmistellaan tulee ennakkotietojen mukaan kohtelemaan epäoikeudenmukaisesti kuntia, jotka ovat kustannustehokkaasti ja laadukkaasti järjestäneet sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten meillä Vantaalla on tapahtunut.  Ennakkotietojen mukaan juuri nämä  kunnat joutuvat lisämaksajiksi  uudistuksessa. Kymmenet kunnat jotka  kustannuksia kiristämättä ovat suurelta osin valtionavulla  pyörittäneet hallintoa ja toimintaansa, josta me pääkaupunkiseudun suuret kaupungit maksamme liki 500 miljoonaa vuodessa jo nykyisin,   ovat myös jatkossa saamapuolella suurten kaupunkien veronmaksajien  kustannuksella . Ennakkotietojen mukaan Sote uudistuksen rahoituksesta tulee vantaalaisille raskas lisälasku. Voidaan todeta, että hyvin tehtyä ja kustannustehokasta  työtä ei sote uudistuksessa arvosteta.

Arvoisa puheenjohtaja

Olemme Vantaalla onnistuneet viime vuosina tuottamaan palvelut  kustannustehokkaasti  ja asiakastyytyväisyys mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta on tuoreen tutkimuksen mukaan selvästi parantunut.

Sivistystoimen osalta voidaan puhua opetusmenetelmien uudistamisen ja kehittämisessä puhua  edelläkävijän roolista. Lukuisat palkinnot ja tunnustukset  kertovat siitä innovatiivisesta työstä jota opettajat, oppilaat ja sivistystoimen johto tekevät ja tuloksia syntyy.

Vuoden  2017 talouttamme linjaten, tulopuolta pitäisi  vahvistaa. Koska verotulojen lisääntyminen huonosta työllisyystilanteesta johtuen on epävarmaa nousee väistämättä vakavasti harkittavaksi  palvelujen maksujen korotuksia enemmän kuin indeksikorotuksilla.  Se on kuitenkin parempi tie kuin palvelujen leikkaaminen.  Me kristillisdemokraatit emme kannata kuntaveron nostoa, se ei ole ensisijainen ratkaisu tässä tilanteessa.

Me kristillisdemokraatit pidämme talous- ja velkaohjelman tiukka noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää menokurin säilyttämiseksi. Tässä yhteydessä on todettava, että jos emme olisi toteuttamaan TVO:ta  viime vuosina, Vantaa olisi todella huonossa taloustilanteessa.

Kaupunkimme kasvaa, rakentaminen on lisääntynyt kolmen viime vuoden aikana  ennätyslukemiin. Muuttoliike myös muista kunnista on lisääntynyt huomattavasti.

Palvelujen tarpeen lisääntyminen  on edelleen suuri haaste, mutta siihen  kykenemme vastaamaan hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä.

Velkataakkamme kasvu on hidastunut ja korkotason ollessa alhaalla selviämme velanhoidon kuluista, mutta toki velan vähentäminen on myös pidettävä tavoitteena ja aina on olemassa riski, että korot lähtevät nousuun.

Arvoisa puheenjohtaja

Kaikkien näiden vaikeiden asioiden ja haasteiden keskellä haluan nostaa esille myös joitakin niistä vahvuuksista joita meillä Vantaalla on.

Vantaan talous  on saatu hyvälle tasapainotuksen uralle. Se on tarkoittanut kovaa työtä viranhaltijoilta, se on tarkoittanut  meiltä luottamushenkilöiltä riittävässä määrin tukea ja päätöksiä.

Meillä on vahvuuksia joista nostan vielä lopuksi muutamia oleellisia:

Vantaamme on elinvoimainen, voimakkaasti kasvava kaupunki, sijainniltaan erinomainen, Suomen halutuin työpaikka-alue on kansainvälisen lentokenttämme läheisyydessä.
– Meillä on osaava ja innovatiivinen henkilöstö.
– Meillä on   erittäin ammattitaitoiset esimiehet ja apulaiskaupunginjohtajat.
– Meillä on Suomen paras kaupunginjohtaja.

Kiitos