Hoitajamiehityksestä

31.8.2016 klo 21:24 Uutiset

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin selvityksen mukaan noin 70 prosenttia lähi- ja perushoitajista kokee työnsä raskaaksi ja harkitsee alan vaihtoa. Nousua vuodesta 2012 on huolestuttavat 20 prosenttia. Hoitajien työ on raskasta sekä henkisesti että fyysisesti. Suurin syy on liian pieneksi mitoitettu henkilöstömäärä. Töissä ei voi viihtyä, jos päivittäin kokee, että ei ehdi tehdä työtään riittävän hyvin.

Erityisesti väestömme ikääntyessä hoitohenkilökuntaa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän. On kestämätöntä, että kasvavat työmäärät yritetään teettää pienemmillä henkilöresursseilla. Hoitajat tekevät raskasta ja vastuullista työtä olemattomalla palkalla. Tilanne ei siis juurikaan motivoi hakeutumaan opiskelemaan alaa. Täten on vaarassa käydä niin, että alalle hakeutuvat ne, jotka muualle eivät ole päässeet.

Tilanne vaatii pikaista korjausta. Hoito- ja hoiva-alan arvostusta on lisättävä. Tämän pitää jatkossa näkyä paitsi palkassa, mutta myös käsiparien määrässä. Hoitajamiehitystä ei siis saa missään tapauksessa pienentää, pikemmin päinvastoin.

Tiina Tuomela, KD Vantaan puheenjohtaja, erikoislääkäri

Julkaistu Vantaan Lauri 7/2016