Vanhusten hoitajamitoitusta ei saa leikata, tarve päinvastainen

21.9.2016 klo 08:46 Uutiset

Lohjan seudun kristillisdemokraatit moittii maan hallituksen aikeita pienentää hoitajamitoitusta ja esittää Lohjan kaupungin perusturvatoimelle linjausta vanhustenhoidon hoitajamitoituksen säilyttämisestä vähintään nykyisellään ehdotetusta lakiuudistuksesta huolimatta. Lakimuutos toteutuessaan loukkaa vanhusten oikeutta inhimilliseen ja hyvään hoitoon ja hoivaan. Arvokkaan vanhuuden turvaaminen on päättäjien tärkeimpiä tehtäviä.

Valvira raportoi, että vanhusten sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä työskentelevistä peräti 93 prosenttia on havainnut vanhusten kaltoin kohtelua. Kattavaan kyselyyn vastasi yli 7000 alan työntekijää. Julkisuudessa esiintuodut tapaukset eivät siis valitettavasti ole yksittäistapauksia. Myös aluehallintovirastoihin tehdyistä kanteluista suuri osa koskee vanhustenhoidon laiminlyöntejä. Valviran mukaan uusilla mitoituksilla oikeus hyvään hoitoon ei toteudu. Lisäksi hoitohenkilöstön uupuminen lisääntyy.

Hoitajamäärä koheni viime hallituskaudella hiukan, mutta nykyinen hallitus on vähentämässä vanhusten hoitajia alentamalla suositusta nykyisestä 0,5 hoitajasta 0,4 hoitajaan potilasta kohden. Tämän seurauksena 18 asukkaan yksikössä olisi aamuvuorossa kaksi hoitajaa sekä ilta- ja yövuorossa molemmissa yksi hoitaja. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, mutta ei myöskään yllätys, jos vanhusten ylilääkintä ja muu kaltoin kohtelu lisääntyy näissä olosuhteissa. Laitoksissa asuvien toimintakyky on merkittävästi alentunut ja hoidontarve on aiempaa suurempi. Hoitajien suhteellista määrää laitoksissa ei voida vähentää, kun tarve on päinvastainen. Myös työtapoja hoitotyössä tulee monipuolisesti kehittää.

Lohjan seudun Kristillisdemokraatit ry
Johtokunta