Kunnalla on velvollisuus huolehtia senioreistaan

1.10.2016 klo 20:39 Uutiset

Usein kuulee sanottavan, että ikäihmiset eivät tuota mitään joten he ovat ainoastaan rasitus julkiselle taloudelle. Kelataampa hieman taaksepäin. Nykyiset vanhuksemme ovat keränneet meille verotuloja enemmän, kuin nykyinen sukupolvi jo sen perusteella, että heitä on enemmän ja he ovat eläneet pidempään. Ikäihmiset ovat rakentaneet meille kaupungin, jossa nyt saamme elää. Tarkemmin ajateltuna he ovat sotien jälkeen rakentaneet maan, jossa saamme elää. He ovat kantaneet vastuunsa ja keränneet oman kortensa jo kekoon. Eikö kunnalla olisi velvollisuus huolehtia, että vanhuksemme saavat arvostusta jo tehdystä työstä.

Vanhuspalvelulaki (980/2012) linjaa, että kunnan tulisi laatia suunnitelma joka valtuustokausi vanhuspalveluiden tukemiseksi, sekä kunnan tulee arvioida palveluiden riittävyyttä ja laatua aika ajoin. Kunnan tulee osoittaa riittävät voimavarat, jotta suunnitelma saataisiin toteutettua.

Upealta kuulostavista linjauksista ja suunnitelmista huolimatta, vanhusten hoidossa on valtavasti eroja ja puutteita. Sairaanhoitajana olen ollut todistamassa sitä, että hoitajamitoitus ei ole riittävä, eikä kaikki aina mene asianmukaisesti. On ollut puhetta siitä, että hoitajamitoitusta halutaan laskea, mutta mielestäni sitä pitäisi päinvastoin lisätä nykyisestä 0,5 hoitajasta vanhusta kohden. Näin saisimme lisättyä sitä mahdollisuutta, että jokaisella voisi olla elämänarvoinen vanhuus. Tutkimusten mukaan riittävä hoitajien määrä ja heidän tarjoama aika vaikuttavat suoraan siihen, miten ikäihmisiä kohdellaan hoivaa tarjoavassa laitoksessa ja siihen, miten ikäihmiset hoidon kokevat.

Valtavista eroista johtuen, kunnan tulisi paremmin valvoa, sekä ottaa selvää, miten ympärivuorokautista hoivaa tarjoavat laitokset kunnassa toimivat. Valvonnan tulisi olla säännöllistä ja kynnyksen matalammalla, kuin Valviran, tai AVI:n mukaan tulossa. Puutteisiin ja epäasianmukaisuuksiin tulisi puuttua välittömästi palveluntarjoajasta huolimatta, sillä kyseessä joka tapauksessa on kunnan omat seniorit.

Ninni Ylikallio, KD Espoo johtokunnan jäsen