Sisäilmaongelmien hoitaminen tuo säästöjä

18.10.2016 klo 13:41 Uutiset

KD Vantaan puheenjohtaja Tiina Tuomela otti Sirpa Kauppisen kanssa kantaa Vantaan koulujen sisäilmaongelmiin mielipidekirjoituksessa Vantaan Sanomissa.

 

Sisäilmaongelmien hoitaminen tuo säästöjä

Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen vuosikustannuksiksi Suomessa arvioitiin v.2012 450 miljoonaa euroa. Neljäsosa julkishallinnon rakennusten pinta-alasta on kosteus- ja homevaurioisia. Vantaalla erityisesti koulut ovat huonokuntoisia. OAJ:n barometrin mukaan yli kolmasosalla työpaikoista on todettu terveydelle haitallinen sisäilmaongelma ja viidennes opettajista on ollut sisäilman vuoksi sairaslomilla vuoden sisällä.

Kyse ei ole allergioista. Esimerkiksi Vantaankosken koulun ja Riihipellon päiväkodin ilmassa on sädesienten ja muiden kosteusvauriomikrobien tuottamia solumyrkkyjä, jotka vaikuttavat ihmisten
puolustusjärjestelmään haitallisesti. Tällainen altistus saattaa johtaa tulehduskierteiden lisäksi pysyviin terveyshaittoihin mm. autoimmuunisairauksiin ja jopa monikemikaaliherkkyyteen, joka on vienyt monelta lapselta ja opettajalta mahdollisuuden normaaliin työhön ja elämään.

Vantaan 54 koulusta 37:ssä on ilmanpuhdistimia. Tästä huolimatta oppilaat saavat oireilmoitusten perusteella runsaasti oireita sisäilmasta esimerkiksi Mikkolassa, Havukoskella ja Kartanonkoskella. Tämän lisäksi mm. Martinlaakson, Jokiniemen ja Kaivokselan koulujen sisäilman terveellisyys on syytä tutkia.

Jos Vantaa haluaa priorisoida terveydelle vaaralliset rakennukset, tulee hyödyntää joko tilastollisesti päteviä oirekyselyitä, solumyrkkyjen mittauksia tai työterveyshuollon sisäilmaoireiden yleisyysprosentteja.

Näin korjaukset saadaan kohdistettua juuri sinne, missä terveysvaikutukset ovat suurimmat. Tutkimus on halpaa verrattuna virheinvestointeihin. Esim. tilastollisesti pätevät oirekyselyt maksavat vain 500-2000e/koulu asiantuntijan toteuttamana.

Perusopetuslain mukaan lapsilla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön.
Kaupunginjohtaja Nenosen linjaus, jossa kenenkään ei tarvitse työskennellä tai opiskella tiloissa jotka vaarantavat terveyden, on erinomainen ja merkittävä linjaus tulevien sukupolvien terveyden eteen. Kiitos siitä!

Tiina Tuomela
lastentautien erikoislääkäri, LKT

Sirpa Kauppinen
ympäristötekniikan DI

Julkaistu:  Vantaan Sanomat 10/16