Tuomela: Taas vääntöä kotihoidontuesta

18.10.2016 klo 13:34 Uutiset

KD Vantaan puheenjohtaja Tiina Tuomela otti osallistui keskusteluun kotihoidontuesta blogissaan:
Taas vääntöä kotihoidontuesta

Jälleen on noussut keskustelu kotihoidontuesta. Ajatellaanpa hetki asiaa lasten kannalta. Lapsivaikutukset kuin myös vaikutukset eri sukupuoliin on kaikessa päätöksenteossa tehtävä.

Kaivattuja säästöjä kotihoidontuen poistaminen ei toisi.

Infektioriskin kannalta juuri 1-vuoden ikä on herkintä ja suurissa päivähoitoryhmissä tautien tarttuvuus on väistämätöntä. Täten kustannuksia aiheutuu sairastavuuden lisääntyessä puhumattakaan perheiden jaksamisesta väsymyksen painaessa esim. korvakipuisen lapsen kanssa valvottujen öiden jälkeen.

Kehityksellisesti alle 3-vuotias ei useimmissa tapauksissa myöskään vielä kaipaa ohjattua ryhmätoimintaa.

Kotihoidontuen poistaminen lisää välittömiä kustannuksia kunnallisen päivähoidon järjestämiseksi. Päivähoidon kustannuksethan maksavat  yhteiskunnalle varovaisestikin arvioiden yli kaksi kertaa enemmän kuin kotihoidontuki.

Kotiäitien/isien pakottaminen työmarkkinoille ei paranna työllisyystilastoja. Juuri työpaikoistahan on puutetta. Kaikilla ei ole työtä, mihin palata. Pikemmin siis toimeentulotukea tarvitsevien määrä vain entisestään kasvaisi.

On välttämätöntä, että vanhemmilla, niin halutessaan, on mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan lastaan. Laadukasta varhaiskasvatusta on tarjolla myös monissa perhe- ja päiväkerhoissa. Isien osallisuutta toki on lisättävä ja vanhemmuuden kustannuksia työnantajille tasattava. Uskon, että isät alkavat ymmärtää varhaislapsuuden ainutlaatuisuuden ja jatkossa vapaaehtoisesti osallistuvat hoitovapaisiin.

Yhtä tärkeää on säilyttää subjektiivinen päivähoito-oikeus. Varhaiskasvatusta on arvostettava myös resursointia lisäämällä. Mm. ryhmäkokoja on pienennettävä, jotta lapsilla on mahdollisuus kokea yksilöllistä kohtaamista.

Ei pakoteta perheitä muottiin, vaan annetaan perheiden itse päättää.

Julkaistu Uuden Suomen puheenvuoro -sivustolla 14.10.2016