Peter Hagman KD Järvenpään uudeksi puheenjohtajaksi

25.10.2016 klo 13:53 Uutiset

Kristillisdemokraatit uusivat johtokuntansa Järvenpäässä. Uutena puheenjohtajana aloittaa Peter Hagman. Lisäksi Kristillisdemokraatit nimesivät 14 ehdokasta kuntavaaleihin. Järvenpään Kristillisdemokraatit haluavat vanhuksille lisää hoitajia

– Kristillisdemokraatit ovat huolissaan Suomen hallituksen suunnitelmista laskea hoitajamitoitusta 0,5:stä hoitajasta 0,4:ään hoitajaan vanhusta kohti. Toimenpiteen pitäisi säästää 70 miljoonaa euroa kuntien tuloja. On epäinhimillistä vähentää vanhusten hoitajia juuri samaan aikaan, kun Valvira on raportoinut laajamittaisesta vanhusten kaltoinkohtelusta laitoksissa. Hoitajamäärä koheni viime hallituskaudella vanhuspalvelulain myötä, mutta myönteinen kehitys on nyt romuttumassa. Vastustamme hallituksen päätöstä alentaa vanhusten hoitajamitoitusta. Tarve on päinvastainen. Kristillisdemokraatit rahoittaisivat hoitajamitoituksen parantamisen verottamalla enemmän sokeria.
Kuva: Hlöt vasemmalta Anneli Koivikko (u)Tapio Rantanen vpj, Peter Hagman uusi pj.Nina Hagman (u) Pia Valonen (u),Ulla Ryhänen ja Mikko Kananen(u) Tapiolla on asetetut 14 valtuustoehdokkaan nimet