Tampereen Kristillisdemokraatit haluavat vanhuksille lisää hoitajia

26.10.2016 klo 18:37 Uutiset

Tampereen Kristillisdemokraattien puheenjohtajana valittiin jatkamaan Petri Klemola. Vuosikokous oli huolissaan Suomen hallituksen suunnitelmista laskea hoitajamitoitusta 0,5:stä hoitajasta 0,4:ään hoitajaan vanhusta kohti. Toimenpiteen pitäisi säästää 70 miljoonaa euroa kuntien tuloja. On epäinhimillistä vähentää vanhusten hoitajia juuri samaan aikaan, kun Valvira on raportoinut laajamittaisesta vanhusten kaltoinkohtelusta laitoksissa. Hoitajamäärä koheni viime hallituskaudella vanhuspalvelulain myötä, mutta myönteinen kehitys on nyt romuttumassa. Tarve on päinvastainen. Vanhukset on kohdattava yksilöinä. Hoitajamitoituksen pienentäminen johtaa hoitohenkilökunnan liialliseen kuormitukseen. Kristillisdemokraatit rahoittaisivat hoitajamitoituksen parantamisen sokeriveron tuotoilla.

Osaston johtokunnaksi valittiin :

Petri Klemola, puheenjohtaja

Suvi Linjamaa- Korppi, varapuheenjohtaja

Janette Sandberg

Tiina Oksanen

Minna Rajala

Katja Koivistoinen

Hannu Juhola