Maija Hurri: Pidän valitettavana sitä, että pääkaupunkiseudun kaupungit eivät saaneet erillisratkaisua sote palvelujen osalta

8.11.2016 klo 17:48 Uutiset

Vantaan kriittinen sote lausunto valtuustossa.

Valtuutettu Maija Hurrin

puheenvuoro  7.11.2016 valtuuston kokouksessa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut läsnäolijat.

Vantaan kaupungin lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta ministeriölle.  Käsittelyssämme on todella iso ja merkittävä asia, jonka vaikutukset toteutuessaan koskettavat jokaista kuntalaista. Uudenmaan maakunta johon Vantaamme kuuluu on asukasmäärältään 23 kertaa suurempi kuin pienemmät maakunnat. Siitä huolimatta ministeriön esityksessä tätä erilaisuutta ei ole huomioitu.

Segrekaatio, asunnottomuus sekä maahanmuuttajataustaisen väestön keskittyminen kaupunkeihin ja Uudellamaalla erityisesti pääkaupunkiseudulle ovat yhteiskunnallisia haasteita joiden hallinnassa tarvitaan erityisesti peruspalvelujen yhteen toimivuutta. Nyt esitettävä uudistus heikentää tämän yhteistyön edellytyksiä siirrettäessä sotepalvelut toiselle organisaatiolle, toiseen rahoituskanavaan ja erilaisille maantieteellisille vastuualueille.

Uudistuksen toteuttaminen aiheuttaa väistämättä lisäkustannuksia ylimenokaudella, joista suurimmat muodostuvat valtakunnallisesta palkkaharmonisoinnista ja ICTratkaisuista sekä maakunnallisista rahoitusvastuista.  Pääkaupunkiseudulla on 55.000 työntekijää jotka siirtyvät  maakunnan palvelukseen, se miten työntekijöiden eläkejärjestelyt  hoidetaan on vielä avoin ja todella iso kysymys.

Kuntien taloudellinen asema tulee heikkenemään ja sillä on merkittävä vaikutus koko julkisen sektorin taloudellisen kestävyysvajeen tasapainottamisessa eikä vähiten Vantaalla.

12,3 prosenttiyksikköä Vantaan 19 prosenttiyksikön  kunnallisveron tuloista siirtyy valtion kautta maakunnille. Jäljellejäävällä vajaalla 7 prosenttiyksiköllä  kaupunkimme sivistystoimen ja kaikkien muiden palvelujen sekä velkataakkamme hoitaminen on liian suuri taakka. Jo nykyisellään  satojen miljoonien eurojen  tulonsiirto pääkaupunkiseudun kunnilta muualle maakuntiin on iso tulonsiirto ja sen lisäksi ministeriö kaavailee 150 miljoonan euron verorahoituksen siirtämistä muualle maahan.  On todella aiheellista kysyä: Miten ministeriön kohtuuton leikkaus tullaan menettäville kunnille korvaamaan, joista pääkaupunkiseudun isot kaupungit ovat menettämässä eniten?

Meillä Vantaalla sosiaali- ja terveyspalvelut  on erityisesti viime vuosina kyetty tuottamaan laadukkaasti, siitä kertoo asiakastyytyväisyys. Samalla kustannustehokkuus on lisääntynyt.  Kritisoin erityisesti sitä,  että tässä kyseisessä uudistuksessa rangaistaan niitä kuntia jotka ovat vastuullisesti ja kustannustehokkaasti  hoitaneet palvelujen tuottamisen.  Mihin kaavailtu uudistus pystyy palvelujen tuottamisessa on iso kysymys, se on selvää, että kustannukset kasvavat rajusti Vantaan osalta.

Pidän valitettavana sitä, että pääkaupunkiseudun kaupungit eivät saaneet erillisratkaisua sote palvelujen osalta.

Suuri huoli onkin kaupunkimme talous sen jälkeen kun kunnallisveron tuotosta valtio leikkaa 12,3 prosenttiyksikköä.  Miten käy valtionosuuksien, sehän on jätetty tässä uudistuksessa selvittämättä.

Vantaan lausunto on kokonaisuutena hyvin laadittu, kiitos siitä kaupunginjohtajalle ja viranhaltijoille.  Kaupunginhallituksen käsittelyssä sitä heikennettiin, mutta voin sen siitä huolimatta hyväksyä.