Aira Palomäki: Saako lapsia koulussa kutsua tytöiksi ja pojiksi?

10.11.2016 klo 21:49 Uutiset

Opetushallituksen tekemään tasa-arvo-oppaaseen liittyen on mediassa muutama viikko sitten nostettu esiin kysymys, saako lapsia koulussa kutsua tytöiksi ja pojiksi.  Asia oli esillä jo keväällä, jolloin opetusministerille esitettiin kirjallinen kysymys kyseisestä oppaasta. Oppaassa todetaan mm. mitenkään perustelematta, että ”… sukupuolia on enemmän kuin kaksi”.

Vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen (KKV 236/2016 vp) 18.5 2016 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa:” Suomessa jokaiselle rekisteröidään syntymässä henkilötunnus, josta ilmenee henkilön virallinen juridinen sukupuoli. Rekisterissä kaikki ovat miehiä tai naisia. Suomessa ei ole käytössä käsitettä ”kolmas sukupuoli””. Suomen lain mukaan Suomessa siis kaikki ovat miehiä tai naisia ja lapset tyttöjä tai poikia.  Lisäksi väestöstä löytyy pieni joukko henkilöitä, joilla on sukupuolen kehityksen häiriö – aivan samoin kuin missä tahansa elimessä voi olla kehityksen häiriö. Tämä ei luo uutta sukupuolta.

Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan sukupuoli seuraavasti: ” Sukupuoli on eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä ( koiras, mies ) vai hedelmöittyvä ( naaras, nainen ); miehistä tai naisista ryhmänä.”  Asia voidaan ilmaista myös niin, että ihmisistä toisella sukupuolella on siittiöt ja toisella munasolut.  Määritelmä pohjautuu täysin biologiaan.

Nyt useat tahot tuovat esiin väitettä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Mihin tämä perustuu?  Biologiasta ei löydy perusteita. Vastauksen antaa ns gender-ideologia, joka esittää, että sukupuolen määritys tehdään pelkästään yksilön oman kokemuksen perusteella. Sukupuolia voi siis olla yhtä paljon, kuin ihmisiä on maapallolla ja sukupuoli voi myös muuttua ja vaihdella. Väestöliiton nuorisolääkäri Miila Halonen on blogissaan esittänyt, että ”sukupuolia on 7 miljardia ja risat”.

Opetushallitus näyttää olevan vähitellen liukumassa sukupuolen biologisesta määrityksestä kokemuksen perusteella tehtävään määritykseen. Tällaiseen määritykseen jako tyttöihin ja poikiin ei sovi, koska jokaisella olisi oma sukupuoli, jonka hän saisi itse määritellä ja valita.  Opetushallitus ei ole tähän mennessä antanut yksiselitteistä vastausta kysymykseen siitä, kuinka monta sukupuolta ihmisellä on.

Kyseessä ei siis ole harmiton pieni väärinkäsitys, kuten median kautta annettiin ymmärtää. Kyseessä on iso ihmiskuvan muutos, jota ollaan pienin askelin tuomassa yhteiskuntaan ja lasten opetus on tärkeä osa tätä muutosta. Jos opetuksen perustaksi otetaan biologian ja tieteen sijaan uskomusrakennelma (gender-ideologia), se vaatii oppilaiden vanhempien hyväksynnän, koska kyseessä on vakaumukseen, ei tietoon, liittyvä asia.

Pidän tärkeänä, että Lohjan kaupungin toiminnoissa koulussa, varhaiskasvatuksessa, oppilashuollossa ja harrastuksissa toteutetaan Suomen lainsäädännön mukaista opetusta ja käytäntöjä jatkossakin.   Tämän mukaisesti lapset, oppilaat tai harrastajat voidaan jakaa tyttö- ja poikaryhmiin ja kutsua heitä tytöiksi ja pojiksi niissä tilanteissa, joissa opettajat tai ohjaajat sen hyödylliseksi näkevät.

Aira Palomäki
KD:n kuntavaaliehdokas, Lohja

Kirjoitus on julkaistu Länsi-Uusimaassa 10.11.2016.