Nurmeksen paikallisosaston vuosikokous 30.11. klo 18.00 Kahvila Supikas

22.11.2016 klo 14:59 Uutiset

Suomen Kristillisdemokraattien Nurmeksen paikallisosasto ry

KOKOUSKUTSU  / ESITYSLISTA   VUOSIKOKOUS  pidetään Kahvila-konditoria SUPIKKAAN tiloissa keskiviikkona 30.11.2016 klo 18 alkaen Porokylänk. 25, 75530  NURMES

1 § Kokouksen avaus.

2 § Todetaan kokouksen osanottajat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 §  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4 §  Kokouksen esityslistan hyväksyminen.

5 § Esitetään paikallisosaston toimintakertomus ja päätetään siitä.

6 §  Esitetään paikallisosaston tilinpäätös ja toiminnantarkastajan osaston tileistä ja hallinnosta antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7 §  Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä.

8 §  Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös paikallisosaston puheenjohtajaksi.

9 § Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan jäsenet.

10 § Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan varapuheenjohtaja johtokunnan jäsenten keskuudesta.

11 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

12 §  Valitaan paikallisosaston edustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat puoluekokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.                      Sääntöjen mukaan paikallisosasto saa kaksi edustajaa.  Jos osaston maksaneiden määrä nousee kokoushetkestä, niin osasto voi saada lisäpaikan. Maksaneet lasketaan viimeistään 2 kuukautta ennen puoluekokousta.

1          13 §   Valitaan paikallisosaston edustajat piirin kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi. Sääntöjen mukaan paikallisosasto saa kolme edustajaa.

1         14 §    Asetetaan ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat sekä annetaan johtokunnalle valtuudet asettaa loput kuntavaaliehdokkaat ja päättää vaaliliittojen solmimisesta.

1          15 §   Suunnitellaan ja valmistellaan osaston kuntavaalityötä, toimenpiteitä ehdokashankintaan sekä tulevia vaalitapahtumia.

Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

1         16 §    Päätetään jäsenmaksusta puolueen keskitetyn jäsenmaksujärjestelmän mukaisesti.

1         17 §    Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio. Todetaan, että piirille maksetaan piirin päättämä summa jokaisesta maksaneesta jäsenestä.

1         18 §    Poliittinen tilannekatsaus

1         19 §    Syyskokouksen kannanotot ja julkilausumat

2          20 §   Muut asiat ja ilmoitusasiat

2          21 §   Kokouksen päättäminen

 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN!

Mukana Nurmeksen kaupunginsihteeri Riikka Boren. KAHVITARJOILU!

JOHTOKUNTA

 

TOIMINTASUUNNITELMA

 

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Nurmeksen paikallisosasto ry            Liite nro 1.

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 

1. Järjestötoiminta

 

– Hankitaan paljon kuntavaaliehdokkaita 28.2.2017 asti.

– Tehdään koko alkuvuosi huhtikuuhun asti kuntavaalityötä koko osaston alueella.

– Huolehditaan, että piirin kansanedustaja tai muut puolueen ja piirin vastuuhenkilöt vierailevat osaston järjestämissä tapahtumissa vuoden aikana.

– Oman kunnan valtuutetut ja muut kunnalliset luottamushenkilöt toimivat jatkuvassa yhteistyössä osaston johtokunnan kanssa. Suunnitellaan ja tehdään poliittisia avauksia sekä järjestetään poliittisia yleisötilaisuuksia yhdessä kuntalaisille.

– Osaston vuosikokous pidetään syys-marraskuun aikana. Vuosikokouksen yhteydessä pidetään aina yleisötilaisuus äänestäjille. Kokouksiin kutsutaan etukäteen kaikki alueen tiedotusvälineiden edustajat ja toimittajat mukaan.

– Vuosikokoukseen kutsutaan oman kunnan, piirin tai puolueen edustaja mukaan.

– Kokoukseen valmistellaan poliittiset kannanotot ja julkilausumat, mitä osasto antaa.

 

2. Tiedotustoiminta

 

– Pidetään jatkuvaa yhteyttä alueen toimittajiin ja muihin tiedotusvälineiden edustajiin sekä alueen hengellisiin vaikuttajiin ja paikallisiin yhdistyksiin, kuten kaupunginosaseuroihin ja kyläyhdistyksiin.

– Osaston jäsenkirje lähetetään kerran vuodessa kirjepostissa kaikille jäsenille ja kuukausittain sähköpostilla kaikille jäsenille sekä ystävärekisterissä oleville.

– Osaston nettisivuja päivitetään jatkuvasti ja jokainen aktiivi panostaa erityisesti sosiaalisessa mediassa näkyvyyteen: Facebook, Twitter, Instagram ym.

– Tuetaan kuntavaaliehdokkaita ja muita aktiiveja kirjoittamaan jatkuvasti mielipidekirjoituksia alueen lehtiin, olemaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa sekä pitämään yhteyttä alueen toimittajiin.

 

3. Jäsenhankinta ja taloustoiminta

 

– Pankkisiirtolomake lähetetään lahjoituksia varten osaston jäsenkirjeiden yhteydessä.

– Tehdään varainhankintaa ja kehitetään yhteistyössä puolueen ja piirin kanssa uusia varainhankinnan keinoja.

– Panostetaan uusien jäsenten hankintaan ja aktivoidaan heitä mukaan osaston toimintaan.

– Jokaisen uuden jäsenen tapaa joku johtokunnan jäsenistä ja tarjoaa uudelle jäsenelle mielekkäitä osallistumistapoja toimintaan.

– Pidetään aktiivisesti yhteyttä nykyisiin jäseniin ja seurataan, että jokainen nykyinen jäsen maksaa jäsenmaksunsa joka vuosi.

 

4. Kuntavaalit 2017

 

– Tehdään osaston suunnitelma huhtikuun 2017 kuntavaaleihin. (Osaston pyrkii tekemään suunnitelman liitteeksi, miten paljon ehdokkaita asetetaan, tuleeko vaaliliittoa, mitkä ovat osaston poliittiset vaaliteemat, mitä vaalitapahtumia järjestetään yms.)

– Järjestetään koko vuoden aikana erilaisia vaali- ja muita yleisötapahtumia kuntalaisille.

– Toimitaan puolueen ja piirin ohjeistuksien ja vaali-informaation mukaisesti.

– Osastolle nimetään vaalivastaava, joka toimii läheisessä yhteistyössä piirin vaalipäällikön ja piirin johdon sekä puoluetoimiston kanssa.

– Innostetaan ehdokkaita ja muita osaston jäseniä ja aktiiveja järjestämään erilaisia yleisötapahtumia ja muita vaalitilaisuuksia, missä on mukana ehdokkaita, kuntavaltuutettuja ja muita KD:n luottamus- ja vastuuhenkilöitä.