Siun soten keskeisin tavoite on rakentaa asukaslähtöiset palvelut

10.12.2016 klo 19:35 Uutiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon Siun sote;- toiminnan liikkeelle lähtiessä 1.1.2017 tulee jo alusta alkaen painottaa toimivia hoitoketjuja, ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluja sekä oikea-aikaista apua. Luukulta toiselle juoksuttaminen on väärää vallankäyttöä ja ihmisten kiusaamista. Tarvitsemme inhimillisempää otetta! Palveluketjut on mietittävä asiakkaan näkökulmasta kokonaisuuksina. Pohjois-Karjalan kaikille asukkaille on luvattu: Siun soten keskeisin tavoite on rakentaa asukaslähtöiset palvelut. Paras asiantuntemus tämän arvioimiseksi on alueen asukkailla itsellään.; Onko palveluja käyttäville jaettu selkeää tietoa tulevista muutoksista ja palvelujen saatavuudesta kunnissa maakunnan eri puolilla. Kaikkien ulottuvilla ei ole mahdollisuuksia tiedon etsimiseen verkon välityksellä ja siksi olisi järjestettävä avoimia tiedotustilaisuuksia. Olisiko Siun sote -suunnitelmissa ollut idea otettava käyttöön: Asukkaat halutaan pitää mukana palvelujen kehittämisessä myös toiminnan käynnistyessä. Alueelle on tarkoitus perustaa muun muassa asukasraateja.