Maija Hurri: Koulujen ryhmäkoot tulee säilyttää nykyisellään valtion leikkauksesta huolimatta

13.12.2016 klo 18:45 Uutiset

Valtuutettu Maija Hurrin  kd ryhmäpuhe  Vantaan valtuustossa 14.11.2016

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat.

Käsittelyssä oleva kaupunkimme vuoden 2017 talousarvio on tiukkaa menokuria noudattava, tasapainoinen mutta myös  voimakkaan  rakentamisen ja asukasmäärän kasvun  huomioiva palvelujen tuottamisessa. Poikkeuksellisen voimakas kasvu aiheuttaa luonnollisesti haasteita erityisesti päiväkoti-  ja  koulutuspalvelujen riittävyyden  niin henkilöstön kuin tilojen osalta.  Talousarviossa kasvu näkyy menolisäyksinä ja  investoinneista suurin osa suunnataan koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja korjaamiseen.

Yksi tärkeä osa-alue on valtion ylimääräisen tuen loppumisesta huolimatta  ryhmäkokojen säilyttäminen ennallaan kouluissa.  Pidämme  merkityksellisenä, että 45 opettajaa voi jatkaa edelleen ja siten ryhmäkoot säilyttää nykyisellään, kiitos kaupunginjohtajan lisäyksestä  2,3 milj. talousarvioon. Tilojen käytön tehostaminen ja opetusmenetelmien uudistaminen ovat Vantaalla hyviä kehittämisen toimenpiteitä joille toivomme jatkoa.

Samoin lastensuojelussa kiireellisen perhearvioinnin toteuttamisen käyttöönotto on tärkeä askel palvelun parantamiseksi ja tehostamiseksi.

Huolta talouskehityksessä aiheuttavat työttömyyden korkea taso ja  verotulojen väheneminen. Kaupunginhallituksen ja ryhmien ts-neuvotteluissa kaupunginjohtajan taloussuunnitelmaan tehtiin menolisäyksiä eri puolueiden toimesta yli 3,2 miljoonaa euroa.  Etenkin suurten puolueiden taholta on aina painotettu,  että jos menolisäyksiä tehdään, niin vastaavasti tulopuolta pitää vahvistaa menoja karsimalla.  Tätä ei nyt noudatettu, talousarviota tasapainotettiin vastaavalla summalla lisävelkaa.  Asiat sinänsä ovat mielestämme hyvät, mutta menettely ei ollut paras mahdollinen.

Pidämme tärkeänä  valtuuston hyväksymän sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan ohjeen noudattamista suunnitelmallisuutta ja raportointia koko kaupunkikonsernista. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat koko kaupunkikonsernin toiminnassa merkittävä väline.

Talous- ja velkaohjelman noudattaminen ja toteutus on ollut äärimmäisen tärkeää aina sen laatimisesta ja hyväksymisestä kesäkuusta  2012 lähtien. Voimme kiitollisuudella todeta kaupunkimme talouden tasapainotuksen ja vakauden ratkaisevasti  parantuneen TVO:n toteuttamisen ansiosta kuluvalla valtuustokaudella.

Kun katsomme vuotta 2017  ja tulevaisuutta, se ei näytä helpolta talouden osalta.  Mikäli ratkaisevaa käännettä parempaan työllisyystilanteessa ei tapahdu, on edessä tukien ja palvelujen heikentäminen. En halua positiivisena ihmisenä synkistellä turhaan, mutta realismi tulee säilyttää. Hyvinvointivaltiota ja hyvinvointikuntaa ei säilytetä pelkillä vaatimuksilla. Talouden realiteetit on otettava huomioon ja  varsinkin  tiukkoina aikoina  tyytyminen vähempää ja vaatimattomampaan voi tuottaa myös hyviä  tuloksia uusien toiminta- ja työtapojen ansiosta. Sen olemme Vantaalla saaneet viime vuosina toimialojen innovaatioiden ja tuloksellisen työn  osalta todeta. Mielestämme talous- ja velkaohjelman päivittäminen ja toteuttaminen myös jatkossa on kovin tärkeää.

Vantaamme on elinvoimainen, kansainvälinen, asukasläheinen, turvallinen ja kotoisa   kaupunki,  jonka kehittäminen on ollut minulle henkilökohtaisesti sydämen asia. Iloitsen  kasvun vireydestä, Tikkurilan alueen vahvasta kehittämisestä, Kivistön, Myyrmäen  ja Martinlaakson keskustojen uudistamisesta.  Korson kehittäminen on ollut tavoitteellista pitkään, tällä valtuustokaudella ratkaisevia askeleita on pystytty ottamaan.  Vihdoin  Korson keskustassa nyt on alkanut tapahtua ja suunnitelmien toteuttaminen on käynnissä voidaan tyytyväisyydellä todeta. Olemme kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkisen kanssa käyttäneet monia puheenvuoroja Korson keskustan kehittämisen puolesta.

Ja lopuksi: haluan kiittää henkilöstöä, talousjohtajaa, apulaiskaupunginjohtajia (tuolla sivulla on nämä viisi viisasta miestä ja kaksi naista)  ja Suomen parasta kaupunginjohtajaa ansiokkaasta ja tuloksellisesta työstä kaupunkimme ja sen asukkaiden hyväksi.  Kulunut vuosi  osoittaa jälleen sen, miten tuloksellista työtä Vantaalla tehdään. Vantaamme on Suomen paras kaupunki.

Kiitos myös valtuustoryhmille hyvästä yhteistyöstä ja erityisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Tapani Mäkiselle erinomaisesti johdetuista, tuloksellisista  neuvotteluista.