Medmänskligare Finland år 2017

9.1.2017 klo 15:03 Uutiset

Kristdemokraternas alternativbudget 2017

MEDMÄNSKLIGARE FINLAND år 2017

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen publicerade gruppens alternativbudget på torsdagen 27.10. med sikte på Finlands 100-års jubileum. KD presenterar förbättringar för ett sammanlagt värde på 959,5 euro till regeringens budgetproposition 2017.

–  Vi är bekymrade över det att regeringen har gett upp sitt mål att bryta vår lands skuldsättning. Vi presenterar, att staten tar 112 miljoner euro mindre lån än i regeringens förslag. När vi har mindre skulder, är vi också mera självständiga, sa riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.

– Vi har kritiserat regeringen för avsaknaden av mänsklighet i deras budget och därför presenterar vi att äldreomsorgens vårdpersonaldimensionering inte försvagas ytterligare och att regeringen  inte heller verkställer den 0,85% nedskärning av indexen som drabbar de som har det sämst ställt.

KD godkänner inte heller mera nedskärningar inom den yrkesinriktade utbildningen. KD vill satsa på förstärkning kunskap- och utbildning, ekonomisk tillväxt genom ökade anslag för forskning, utveckling och innovationsstöd samt till exportmarknadsföring.

KD vill beakta barnfamiljernas situation bl.a. genom mindre grupper i grundundervisning och i förskolepedagogiken, genom att återkalla de nedskärningar som riktats till barnbidrag och med en ny månatlig 200 € försörjartillägg för alla studerande som har barn.

Finansieringen för dessa ändamål skulle KD ta via bl.a. sockerskatt, högre skatt på milda alkoholdrycker,  arbetsmarknadsorganisationerna s medlemsavgifters skatteavdrag halveras, nedskärning av ineffektiva företagsstöd. För årliga kapitalinkomster över 70 000€ skulle KD höja skattesatsen till 36%.

–  Enligt KD:s vision skulle 100 åriga Finland vara mer hälsosamt, ha en bättre utbildning och vara mera uppfinningsrik. Finländare skulle ha lättare att få jobb, vara mera hjälpsamma, mer ärliga, laglydiga och självständiga. Vi skulle bära bördan tillsammans, komprimerade Östman.

Kristdemokratiska riksdagsgruppen presenterade sin alternativbudget på 27.10.2016 i riksdagen.

Alternativbudgeten i sin helhet:

kds-alternativbudget-2017_a5