KD vill avvakta med privata vårdbolag

2.2.2017 klo 11:04 Uutiset

KD i Jakobstad, Pedersöre och Larsmo anser att det just nu inte är läge att bilda gemensamt bolag med en privat aktör.

De tre fullmäktigegrupperna har nått en gemensam linje i diskussionen kring bolagiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna.

– Vi är inte negativt inställda till privata vårdbolag. Men med beaktande av den snäva tidtabellen och ännu alltför många frågetecken i reformens innehåll vill vi gå in för det som nu känns som ett tryggare alternativ, säger KD i ett pressmeddelande.

Från KD:s håll vill man istället satsa resurserna på att förhandla med Vasa sjukvårdsdistrikt, i framtiden landskapets affärsverk, om vilka tjänster inom specialsjukvården som kan utlokaliseras till Malmska. Inom KD är man också oroliga över att ett eget bolag i det här skedet skulle splittra patientströmmarna och på så sätt försvaga Vasa och Mellersta Österbottens centralsjukhus positioner.

– Vi vill slå vakt om en högklassig bashälsovård i Jakobstadsregionen. Med det här avser vi en fullvärdig mottagning vid Malmska med en dygnet runt jour och välfärdstationer i Pedersöre, Larsmo och Nykarleby. KD anser också att Malmska fastigheten bör kunna disponeras av bland annat äldreomsorgen och eventuella privata vårdaktörer.

Text: Björn Bredbacka