En vädjan till Dig!

21.2.2017 klo 12:36 Uutiset

Kommunalvalet är en aktuell och viktig  fråga för oss alla, vad som gäller  kommunens välfärdstjänster och livskraften. Kvaliteten på de lokala tjänsterna och mänsklig och värdig vård bör betonas, särskilt för barn, äldre människor samt personer med funktionshinder och psykisk ohälsa. Inom beslutsfattandet behövs mänskligare tag, eftersom alla är berättigad till en värdefull vardag.
I kommunalvalet vill vi även värna om kristna värderingar och mänsklig förståelse; eftersom vi genom att få ett så bra valresultat som möjligt, kan visa vårt stöd åt beslutsfattarna i riksdagen, när det gäller behandlingen av vårens  värdefrågor.
Kristdemokraternas riksdagsgrupp var den enda parlamentariska gruppen som röstade enhälligt för det traditionella äktenskapet i riksdagen den 17.2. Äktenskapslagen förändras från och med den 1.3, vilket kommer att ställa till problem inom kristna församlingar runt om i landet. Vi försöker ännu i nästa veckas omröstning få igenom ett klämmförslag där kristna  samfund och kyrkor ska garanteras rätten till att viga enligt deras egen övertygelse.

Den andra stora frågan som behandlas i vår är dödshjälp (eutanasi). Vi vill försvara ett värdefullt åldrande och en så bra terminalvård som möjligt för alla, däremot så motsätter vi oss dödssprutor åt människor. En mycket tydlig tankeställare var helgens Helsingin Sanomas kolumn, där palliativvårdens överläkare Saarto (HUCS) och Lehto (Tays) motsätter sig eutanasi och säger: ”En legalisering av dödshjälp i nuläget skulle leda till mer tvivelaktiga mord än den enskilda människans hjälp med att förkorta lidandet i livets slutskede”
Du kan göra ett viktigt avgörande. Kom med och stöd partiet i det kommande kommunalvalet och våga bekänna färg.
Visa ditt stöd redan idag!
Fyll i en kandidatansökan!
www.kd.fi/kandidatansökan2017
Vi vinner kommunalvalet tillsammans!
Sari Essayah