Kristdemokraterna fick rekordmånga kandidater!

28.2.2017 klo 16:03 Uutiset

28.02.2017 kl. 16.00

Sari Essayah:

Kristdemokraterna fick rekordmånga kandidater.

Nästan 2000 kandidater ställer upp.
Kristdemokraterna går till kommunalval med flera kandidater än någonsin tidigare. Partiordförande Sari Essayah gläds över de nästan 2000 kandidater som ställer upp för kristdemokraterna i kommunalvalet 2017.

–                         Vi vet inte ännu det exakta antalet men vi har klart flera kandidater än i kommunalvalet 2012, då KD hade 1870 kandidater. Det verkar som att vi kan slå det gamla rekordet från 2008 då vi hade 1920 kandidater, konstaterar Sari Essayah.
–                         Antalet kandidater har betydelse för valresultatet. De stora partierna har betydligt mindre antal kandidater än för fyra år sedan. Det beror delvist på att det skett en del kommunfusioner i kombination med minskade antal fullmäktigeplatser. Att KD i denna situation har flera kandidater än tidigare visar på en trend. En trend som torde ge ett positivt utslag för Kristdemokraterna, bedömer Essayah.

–                         Till en viss del har man i samband med rekryteringen märkt att en stor fråga som engagerar är Sote-reformen. Folk vill slå vakt om närservicen samt att man tryggas vård på sitt modersmål. Valfriheten inom vården och hur den kommer att förverkligas har stor betydelse för invånarna i glesbygden.

–                         De senaste tidens diskussioner på riksplanet, både äktenskapsfrågan och eutanasifrågan har också engagerat folk. Kristdemokraterna är den enda riksdagsgruppen som enhälligt motsätter sig införandet av eutanasi. Värderingsfrågor påverkar alltid människors röstningsbeteende, tror Essayah.
Tilläggsuppgifter:

Sari Essayah

0400252999