Ikäihmisten vaikutusmahdollisuudet

30.3.2017 klo 22:20 Uutiset

Ikäihmisten vaikutusmahdollisuudet

Iäkkäiden palvelujärjestelmä vaatii kehittämistä, jossa painopisteenä on kotona sel- viytyminen mahdollisimman pitkään. Se toteutuu vain turvaamalla palvelut ja edistä- mällä mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä.

Nyt juuri, kun luodaan uutta sotepalvelujärjestelmää, on oikea aika ikäihmisten itse lähteä vaikuttamaan ja osallistumaan. Vanhuspalvelulaki korostaa ikäihmisten osalli- suutta ja kuulemista heitä koskevissa asioissa.

Mitkä ovat sitten niitä kanavia, joiden kautta vaikuttaminen on mahdollista.
Vanhusneuvostojen kautta ikäihmisten elämää koskevia esityksiä ja aloitteita viedään päättäjille. Porissa olemmekin vanhusneuvoston kautta saaneet vietyä monia tärkeitä asioita myönteiseen päätökseen.
Satakuntaliitto on perustanut seitsemän vuotta sitten maakunnallisen vanhusneuvos- ton. Se kokoaa kuntien vanhusneuvostot yhteen järjestämällä mm. yhteistyöseminaa- reja. Seminaarien ryhmätöiden tuotokset viedään kuntien virkamiehille ja Satasoten muutosagentille.
Soteuudistusta tehtäessä kunnallisten vanhusneuvostojen tulee säilyä ja kaikkiin maa- kuntiin on perustettava maakunnalliset vanhusneuvostot.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet jäävät kuntien hoidettaviksi. Tässä järjestöjen rooli julkisen palvelujärjestelmän rinnalla tulee yhä merkittävämmäksi.
Porissa esim. Satakunnan Vanhustuki ry on tehnyt arvokasta työtä ikäihmisten kotona selviytymiseksi. Meillä on parhaillaan menossa hanke, jossa tuemme yksinäisyyttä kokevia vanhuksia kotikäynnein ja erilaisten ryhmätoimintojen kautta.

Tärkeä vaikutuskanava on Ikäihmisten kansalaisraadit, joita Porissa on järjestetty kak si kertaa. Raatilaisten ajatukset veimme perusturvajohtajalle ja lautakuntiin.
Satasoten palveluorganisaation suunnittelussa ovat myös ikäihmiset mukana. Siinä Ikäihmisten palveluiden työryhmässä on Vanhusneuvoston,Vanhustuki -yhdistyksen ja eläkeläisten edustajat

Nyt, kun kuntavaalit lähestyvät, ikäihmisillä on mahdollisuus olla myös sitä kautta vaikuttamassa omiin asioihinsa. Olkaamme rohkeasti mukana rakentamassa hyvää ja arvokasta vanhuutta. Pitäkäämme huolta itsestämme ja toisistamme.

Oikein hyvää, aktiivista ja rakentavaa Suomi 100 juhlavuotta!

Irma Roininen

Porin Vanhusneuvoston  ja Satakunnan Vanhustuki ry:n puheenjohtaja

satakuntaliiton vanhusneuvoston varapuheenjohtaja