Flera händer, serviceboenden och bäddplatser

1.4.2017 klo 14:41 Uutiset

31.03.2017

pressmeddelande/Peter Östman
Att få åldras i trygghet är en grundläggande rättighet i ett välfärdssamhälle. Den solidariskt skattefinansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas av värdighet och utgå från den enskildes behov samt i större grad än nu, beakta de klienter som inte kan tala för sig. Vårdpersonalen, som oftast består av kvinnlig personal, jobbar under enorm press. Personalen vill ge en bättre omvårdnad, men allt för ofta måste de kompromissa med de egna värderingarna och ambitionerna om hur jobbet ska utföras. Det är fel att den åldrande befolkningen idag inte vet  om de kommer att få en god vård, den dag behovet uppstår. Dessutom kan man fråga sig om det är rätt att vårdarna tvingas gå med dåligt samvete över att de inte har tillräckligt med resurser för att göra sitt bästa. Det är bra att hemsjukvården utvecklas, så att äldre personer erbjuds alternativet att bo hemma så länge som möjligt. Tyvärr finns det ändå många som egentligen inte längre klarar sig hemma, men trots det inte får plats på ett serviceboende eller en vårdinrättning. För att svara mot behoven kommer det att behövas flera serviceboenden, flera händer och bäddplatser i våra kommuner.

Riksdagsledamot/
Peter Östman