Essayah efterlyser en brådskande parlamentarisk debatt om EU: s framtid

2.4.2017 klo 12:27 Uutiset

31.3.2017 KLO 14:39 KOTIMAA Esa Erävalo

Regeringen måste så snabbt som möjligt, allra senast i maj, ge en förklaring till riksdagen angående Finlands ställningstagande till EU:s framtid,  kräver Sari Essayah.
Sari Essayah lämnade på fredagen in en avvikande åsikt till stora utskottet gällande rapporten från EU:s påverkningsstrategi. Hon efterlyser en bred och grundlig diskussion i riksdagen om EU:s framtid och regeringen borde därför ge en snabb rapport om läget.
– Frågan om Finlands inställning till EU-debatten om EU: s framtida inriktning måste behandlas öppet och grundligt, och det bör ske före plenumperiodens sommaruppehåll. Om det inte finns tid för diskussion nu så när kommer det att finnas tid, frågar Essayah?
Inom EU hörs röster för att ytterligare intensifiera integrationen bl.a. i den raport som de fem ordförandena presenterat. I början av mars publicerade Europeiska kommissionen EU:s vita bok EU: s framtid. I den beskrivs fem scenarier som syftar till att främja integrationen.