Vappupuhe Kuopion torilla

19.5.2017 klo 14:30 Uutiset

Ohesta voit lukea Björn Cederbergin vappuna, Kuopion torilla pitämän puheenvuoron.

 

1.5.2017 Björn Cederberg, KD:n Kuopion valtuustoryhmän pj., varakansanedustaja

 

Arvoisat kuopiolaiset,

Tahdon kiittää teitä kuntavaaleissa antamastanne luottamuksesta, niin

henkilökohtaisesti kuin Kristillisdemokraattien kaikkien ehdokkaiden puolesta.

Valtuustoryhmämme kasvoi 50 %. Tulemme jatkamaan hyvää työtä entistä

laajemman Kuopion kehittämiseksi.

Kolmekymmentä vuotta olen asunut Kuopiossa. Olen nähnyt kaupungin kasvavan ja

kehittyvän sellaiseksi, mikä se tänään on. Kuopio on kansainvälinen, ulospäin

suuntautunut ja turvallinen kaupunki. Väistyvän kaupunginjohtaja Petteri Parosen

sanoin kaupunkimme pärjää loistavasti vertailussa Suomen kymmenen suurimman

kaupungin kesken. Ja kun me pärjäämme kansallisesti, me pärjäämme myös

kansainvälisesti. Olemme siis aivan maailman huippua. Onnittelut kaikille meille

kuopiolaisille!

Onnitteluni samalla myös KalPalle, joka valmentaja Pekka Virran johdolla saavutti

loistavan kauden päätteeksi SM-hopeaa ja yllätti jääkiekkoasiantuntijat täysin.

KalPan pelaajat ja koko organisaatio osoittivat, että kun jotakin tekee innolla,

ammattitaidolla, hyvällä asenteella ja yhdessä, silloin on hyvää tulosta myös

odotettavissa. Kiitos siitä!

 

Kuopiossa on lupa innostua. Innostua kaupungista, joka Kallaveden syleilyssä

mahdollistaa hyvän elämän kaikille kuopiolaisille. Meillä on kaikki, mitä 2010-luvun

kaupunkilainen etsii, myös hyvinvoivaa ja vireää maaseutua heille, jotka valitsevat

väljyyttä ja kauniita maisemia. Meillä on kulttuurielämyksiä, huippu-urheilua ja

loistavia mahdollisuuksia liikuntaan ja harrastuksiin. Kun me itse innostumme

kotikaupungistamme ja sen mahdollistamasta hyvästä elämästä, into tarttuu ja

kaupungin hyvä maine leviää. Siinä me kaikki yhdessä osallistumme kaupungin

strategian ja vision toteuttamiseen.

 

Hyvät kuntalaiset,

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa keskeisiä vaatimuksia ovat avoimuus ja

läpinäkyvyys. Olennaista on, että tehdyt asiat ja päätökset kestävät päivänvalon eikä

ulospäin esitetä toista kuin mitä oikeasti ollaan tai ajatellaan. Kristillisdemokraatit

ovat avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalla. Kristillisdemokraatit tahtovat kulissien

takaisesta eturyhmien suhmuroinnista vapaata, puhdasta ja läpinäkyvää politiikkaa

ja toimimme itse näiden arvojen mukaisesti.

 

Esitän, että kuntavaalien jälkeisissä luottamushenkilömitoituksissa siirrymme

Kuopiossakin pisteytysjärjestelmään. Pisteytysjärjestelmä on läpinäkyvä ja siirtää

kuntalaisten äänen suoraan luottamuspaikkoihin. Kaikki ryhmät ovat alusta lähtien

mukana paikkaneuvotteluissa. Kun järjestelmä toimii hyvin esimerkiksi Espoossa, ei

ole mitään syytä epäillä, etteikö se toimisi myös Kuopiossa.

 

Rakennusten sisäilmahaitat ovat suuri haaste terveydenhuollolle. Arviolta 800 000

suomalaista altistuu homeille ja kosteusvaurioille vuosittain ja useita kymmeniä

tuhansia saa päivittäin oireita. Vakavia oireita saa useita tuhansia. Suuri ongelma on

hyvien diagnostisten menetelmien puuttuminen. Ei ole laboratoriotestiä. Sen vuoksi

diagnostiikka nojaa kliiniseen kokonaisarvioon, jossa suuri merkitys on sillä, että

lääkäri uskoo potilasta. Potilas esimerkiksi huomaa oireiden liittyvän oleskeluun

tietyssä kosteusvaurioituneessa rakennuksessa ja oireet häviävät ulkoilmassa.

Vaikuttavia tekijöitä on paljon ja ihmiset ovat eri tavalla herkkiä niille. Yksi voi olla

kosteusvaurioituneessa rakennuksessa 20 vuotta, toinen saa vaikeita oireita

kahdessa kuukaudessa. Sairauksia aiheuttavat homeiden ja muiden

kosteusvauriomikrobien tuottamat myrkylliset aineet, toksiinit. Paras hoito on se,

että sairastunut välttää lisäaltistusta homeille ja ärsyttäville kemikaaleille.

Rakentajilta voi edellyttää osaamista ja ammattiylpeyttä. Kun tiedetään, mitä pitää

tehdä, jotta sisäilmaongelmat voidaan ehkäistä, mutta ei tehdä, on se suuren luokan

välinpitämättömyyttä ja tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi. Terve rakennus täytyy

olla jokaisen itseään kunnioittavan rakentajan tavoite. Ei mahdollisimman suuren

voiton tavoittelu.

 

Hyvät kuulijat,

Toinen ajankohtainen kansallinen kysymys on vuoden alusta voimaan astunut

diabeteslääkkeiden Kela-korvauksen heikennys. Muut kuin insuliinivalmisteet

siirrettiin alempaan 65 %:n erityiskorvausluokkaan. Tämä koskettaa kipeästi

maamme 300 000 tyypin 2 diabeetikkoa. Merkittävin riski tulee siitä, että potilas

jättää lääkkeensä ostamatta, jolloin hoitotasapaino heikkenee aiheuttaen ennen

pitkää lisäsairauksia. Samalla yhteiskunnalle koituvat kustannukset kasvavat paljon

tavoiteltua säästöä suuremmiksi. Puutteellisella hoidolla diabeetikoita uhkaavat

monet vakavat liitännäissairaudet, kuten munuaissairaus dialyyseineen, infarkti,

hermovauriot, amputaatio ja sokeutuminen. Vuonna 2014 diabeteksen

kokonaiskustannukset yhteiskunnalle kohosivat 4,3 miljardiin euroon.

 

Lääkekorvaukset voitaisiin palauttaa rahoittamalla ne terveysperusteisella

sokeriverolla. Sokerin syömisen hillitseminen edistäisi myös väestön suun- ja

hampaiden terveyttä sekä painonhallintaa. Diabetes on kasvava kansantauti, joka

aiheuttaa inhimillisiä kärsimyksiä ja yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Diabeteksen

hyvän hoidon hyödyt voittavat hoidosta aiheutuvat kustannukset.

 

Kristillisdemokraateille tärkeä periaate yhteisten asioiden hoidossa on ns.

subsidiariteetti. Sen mukaan päätökset pitää tehdä niin lähellä kansalaisia kuin

mahdollista. Jos päätös voidaan tehdä perheessä, päätösvaltaa ei pidä viedä

kunnalle, jos se voidaan päättää kunnassa, sitä ei pidä viedä maakunnalle, jos

voidaan päättää maakunnassa, sitä ei pidä viedä valtiolle, jos jäsenvaltiossa, ei viedä

EU-tasolle. Subsidiariteettiperiaate on kuitenkin altis tulkinnoille. KD:n tulkinta on

tässä hyvin tiukka: Jollei ole ehdottoman välttämätöntä tai ristiriidatonta viedä

päätösvaltaa EU-tasolle, sitä ei pidä tehdä. KD suhtautuu myönteisesti EU:n

kehittämiseen niillä aloilla, joissa unioni tuo selkeää lisäarvoa, kuten

sisämarkkinoiden edistäminen, rajat ylittävät ympäristökysymykset tai terrorismin

torjunta sekä tutkimus- ja puolustushankinnat.

 

Jäsenvaltiot menestyvät parhaiten, kun niiden on pakko kehittää omaa toimintaansa

ja talouttaan. Kun ei voida elää toisten tuella, on otettava vastuu kehityksestään ja

kilpailtava yhteiskunnallisena ”ekosysteeminä”. Sellaiset toimet ja tukimuodot, jotka

lykkäävät välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia, toimivat lopulta jäsenmaita

itseään vastaan.

 

Hyvä yleisö,

Palaan vielä kotimaan ajankohtaiseen keskusteluun alkoholilain uudistamisesta sekä

suomalaisen koulutuksen tuotteistamisesta. Alkoholikeskustelussa on vaikea nähdä,

että kyse olisi vain pienistä muutoksista. Lakimuutos toisi kauppojen hyllyille A-

oluet, vahvemmat lonkerot, siiderit ja limuviinat. Uusia myyntipisteitä olisi noin

6000. On täysin perusteetonta ajatella, etteikö tämä lisääntynyt tarjonta nostaisi

alkoholin kokonaiskulutusta nykyisestä. Tuorein tilasto on viime vuodelta, jolloin

kokonaiskulutus oli 10,8 litraa jokaista 15 vuotta täyttänyttä kansalaista kohti.

 

Kristillisdemokraatit ovat koulutusmyönteinen puolue. Suomi pärjää globaalissa

kilpailussa sillä, että kaikilla suomalaisilla on hyvä peruskoulutus ja toisen asteen

koulutus ja näiden päälle rakennettu ylempi koulutus. Lisäksi vielä eri alojen

huippuosaajat. Suomi on jo nyt koulutusta vievä maa. Tulevaisuudessa Suomi voisi

viedä koulutusosaamista enenevässä määrin maihin, joissa on herätty hyvän

koulutuksen ja monipuolisesti osaavien opettajien tarpeeseen kouluttamalla

kohdemaissa niin kouluhallinnon kuin koulujen johtoa ja opettajia.

 

Lopuksi pieni ajatus työhyvinvointiin liittyen. Kolme päivää sitten kävin

ruokaostoksilla Prismassa. Kassalla asetin tapani mukaan samat tuotteet peräkkäin

ja vierekkäin, jotta kassatyöskentely olisi helpompaa ja sujuvampaa. Yllätyin kun

kassalla työskennellyt nuori nainen kiitti minua siitä ja sanoi, että ”aivan huippua”.

Kiitokseen vastasin ”ole hyvä”. Jälkeenpäin mietin, miten paljon suomalainen

työhyvinvointi kohenisi sillä, että me huomioimme arjessa toisiamme ja autamme

toisiamme voimaan työssä ja elämässä paremmin. Äiti Teresan sanoin: ”Tehdään

pieniä asioita suurella sydämellä”.

 

Toivotan kaikille kuopiolaisille Jumalan siunausta!

Hyvää Vappua!