”Regeringen står eller faller genom den nya alternativ-gruppen”

21.6.2017 klo 12:56 Uutiset

Sari Essayah:

Riksdagen diskuterade måndagen den 19 juni statsrådets meddelande om en förändring i regeringens parlamentariska bas. Statsrådets meddelande gavs av statsminister Juha Sipiilä (cent). Enligt Sipilä finns det ingen orsak till förtida riksdagsval trots att regeringsbasen har ändrats. Förändringen inverkar inte på regeringens sammansättning, samma medlemmar fortsätter, sade Sipilä.

Oppositionen kritiserade regeringsbildningen och ansåg bland annat att sättet hur regeringen sammanställdes inte motsvarar principerna för en öppen folkstyrd demokrati. Enligt oppositionen åsidosattes riksdagen i samband med regeringskrisen. Kristdemokraternas partiordförande påpekade i sitt gruppanförande att vi för tillfället har endast två regeringspartier. En grupp bestående av 20 riksdagsmän har fem ministrar med en politisk bakgrund, som för tillfället inte har ett parti med ett politiskt program eller en partiorganisation bakom sig. En helt exceptionell situation i Finlands historia.

– Eftersom situationen är exceptionell, skulle det varit bäst, och troligen också det snabbaste sättet, att stabilisera regeringen genom att inleda en parlamentarisk process för att bilda en ny regering, enligt Essayah.

– Essayah noterade att regeringens nyckelministrar antog en annan plan: i stället för att regeringen skulle spricka så delades ett av regeringspartierna. Förtroendekapitalet är politikens viktigaste kapital. Utan det kan ingen enskild minister och framförallt en regering arbeta. Det är inte lätt att bygga upp förtroendekapitalet på nytt efter att det rivits ner. En regering med ett tvåpartisystem är sårbar. Vågen efter Sannfinländarnas sönderfall gör att regeringsbåten gungar länge, sade Essayah.

I regerings- och oppositionsgrupperna har man glatt sig över den påbörjade ekonomiska tillväxten.Tillväxten i den globala ekonomin, har äntligen börjat märkas även hos oss. – Fördelarna från den något ökade ekonomiska tillväxten kan regeringen förstöra enbart med sina egna fel. En dålig utformad social och sjukvårdsreform kan leda till extra kostnader istället för besparingar. Att driva igenom den nya alkohollagen utan att konsultera experter leder till alkoholrelaterade skador och tillhörande kostnader  och värst av allt människotragedier. Regeringens dåliga ekonomiska politik äter snabbt upp den ökade ekonomiska tillväxtens frukter.
Regeringen står eller faller genom den nya alternativ-gruppen, påpekade Essayah.

EU-frågor kommer garanterat att stå i politikens centrum de kommande två åren.
– Vad som gäller Finlands framtid i Europeiska unionens övergångsstadiet krävs skicklig EU-politik där regeringens egen linje bör varatydlig. Kristdemokraterna motsätter sig att EU utvecklas till en federalstat. Vi vill istället för en federal utveckling ha en EU: s politik som bygger på samarbete mellan självständiga medlemsstater. Medlemsländerna ska ansvara för sin egen utveckling, poängterade Sari Essayah.