”Sote-lösningarna måste ännu ses över”

28.6.2017 klo 19:52 Uutiset

 

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018-2021

Sote-lösningarna måste ännu ses över. Kristdemokraterna kräver, att sote-reformen förs i mål genom ett parlamentariskt samarbete, genom att man också beaktar experternas bedömningar i ärendet, sade riksdagsgruppens ordförande Peter Östman. Östman höll gruppanförande när riksdagen på tisdagen behandlade: Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018-2021.

– Vi anser forfarande att bolagiseringstvånget ska lämnas bort. Däremot anser vi patientens valfrihet i princip vara en god sak. Valfriheten vid valet av social- och hälsovårdstjänsterna bör dock utvecklas stegvis, med målsättningen att erbjuda jämlik service, samt en kontrollerad integrering och kostnadsstruktur.

– Det är ytterst nödvändigt att Sote-reformen lyckas. Framförallt för att vi ska få den offentliga sektorns ekonomi i balans. Däremot verkar inte målsättningen att spara 3 miljarder att uppnås. Det har också många sakkunniga påpekat i samband med utskottsbehandlingen, konstaterade Östman.

Sysselsättningen växer inte i samma takt som ekonomin

Ett av regeringens centrala mål har varit att öka sysselsättningen till 72 procent. Enligt finansministeriets prognos kommer det inte att uppnås. I slutet av regeringsperioden kommer sysselsättningsgraden att ligga kring 70 procent. Trots det är det arbetskraftsbrist inom flera branscher.

– För att svara mot arbetskraftsbristen måste utbildningen bättre svara mot behoven på arbetsmarknaden. En förhöjning av sysselsättningsgraden förutsätter mera sporrande åtgärder. Det ska löna sig att ta emot arbete. KD har presenterat en egen basinkomstmodell som möjliggör att det är mera lönsamt att jobba än att stanna hemma.

– Att sysselsättningen inte växer i samma takt som ekonomin är ett stort bekymmer. Därför bör regeringen göra sitt yttersta för att få en kursändring till stånd, konstaterade Östman.

Peter Östman