Östman: Det finns liv även utanför Ring III

29.8.2017 klo 14:47 Uutiset

KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman hoppas, att regeringen skulle uppmärksamma behoven ur hela nationens perspektiv när man fattar trafikpolitiska beslut. Östman, som talade vid riksdagsgruppens sommarmöte, påminde att beslut som berör bl.a. reseavdraget, kollektivtrafikstödet eller fordons- och bränsleskatten bör göras så att hela landets intressen beaktas.

–       Det vore önskvärt, att regeringen förstod, att det finns liv, människor och företag även utanför Ring III.

Elektrifieringen av Idensalmi-Ylivieska-banan är enligt Östman ett trafikprojekt som behöver påskyndas. Skogsindustrin, som på sistone gjort stora investeringar, skulle speciellt vara betjänt av att bansträckan byggs om. Elektrifieringen av bansträckan skulle förbättra konkurrenskraften för alla företag i norra Finland som är beroende av järnvägstrafiken.

Bristen på arbetskraft håller på att bli ett problem i kustregionen. Enligt Östman borde man öka antalet studieplatser vid yrkes- och högskoleutbildningen, informera effektivare om vilka branscher som lider av arbetskraftsbrist, samt förbättra arbetskraftens rörlighet.

Östman påminde regeringspartierna att de verkar ha glömt bort målsättningen om att införa lokala avtal.

–       Lokala avtal hade varit mycket viktigare för många arbetsgivare än det konkurrenskraftsavtal som förhandlades mellan arbetsmarknadsorganisationerna.

Enligt Östman möjliggör arbetstidslagen att förtroendemän, vilka arbetstagarna valt, kan förhandla med arbetsgivaren när man förhandlar om villkoren för bl.a. den regelbundna arbetstiden.
Denna rätt borde utvidgas att omfatta alla frågor som rör arbetstider.

Tillägsuppgifter
Peter Östman t. 050 512 1845