Riksdagsledamot Sari Tanus på företagardagen den 5.9.2017

6.9.2017 klo 09:39 Uutiset

 

Riksdagsledamot Sari Tanus på företagardagen: Målet för ett familje-  och företagarvänligt arbetsliv

 

6.9.2017 AT 09:39 NYHETER Kristiina Kunnas

 

Kristdemokraternas riksdagsledamot Sari Tanus påminner om att möjligheten till nya arbetsplatser och ekonomisk tillväxt finns inom små- och medelstora företag.

Driftsvillkoren för dessa företag bör förbättras och detta bör således beaktas i beslutsfattandet. Tanus gjorde ett uttalande om företagsamheten den 5 september.

Sari Tanus kräver att syftet med den planerade familjereformen bör vara att öka flexibiliteten både för föräldrar och företagare. Förutom mer flexibel vårdledighet inom arbetsmarknaden, bör man även beakta kvinnors och kvinnliga företagarnas ställning.

 

Kostnader för föräldraskap måste delas lika mellan alla arbetsgivare och anställda.

-Endast genom att skapa rättvisa och genom att stödja uppbyggnaden av  kundorienterade små- och medelstora företag kan samhället och arbetslivet omvandlas till att bli mer flexibelt, mer familjevänligt – och genom detta även bidra till ett ökat födelsetal, säger Tanus.

Små- och medelstora företag ger jobb åt nästan en miljon människor i Finland.

Tanus påminner om att nya arbetsplatser och den ekonomiska tillväxten sker just inom dessa företag.

Det finns cirka 90 000 arbetsgivare i Finland. Endast 20 procent av dessa företag hör till arbetsgivarorganisationer. För över 70 000 företag är möjligheterna till att påverka i arbetsmarknadsförhandlingar extremt små.

Det skulle vara mycket viktigt att dessa småföretag skulle ha möjlighet att göra lokala avtal, fortsätter Tanus.

-Tanus vill stödja tillväxten av nystartade företag.

– Rekrytering av en första anställd bör stödjas med skattelättnader, momsens nedre gräns måste höjas väsentligt och företagarens sociala trygghet bör även förbättras.