Östman: Regeringens åtgärder är mer eller mindre kosmetiska

21.9.2017 klo 10:37 Uutiset

Riksdagsgruppens ordförande Peter Östman väntade att regeringen skulle satsa mera på sysselsättning och företagsamhet, förbättringar för barnfamiljer och mera resurser för den inre säkerheten. I sitt gruppanförande sammanfattade Östman regeringens anslagsökningar som mer eller mindre kosmetiska.

Den ekonomiska tillväxten ger goda förutsättningar att avsevärt förbättra sysselsättningen. Han påminde regeringen om att nya arbetsplatser inte skapas enbart med hjälp av tillväxten.

– Genom att stöda företagsamhet och med hjälp av olika sysselsättningsåtgärder är det fullt möjligt att skapa nya arbetsplatser.

Enligt Kristdemokraterna krävs det mera satsningar på utbildningen för att på längre sikt trygga tillväxten samt en positiv sysselsättningsutveckling.

– Istället för nedskärningar behövs nu satsningar på utbildning, forskning och utvecklingsverksamhet.

I budgetpropositionsdiskussionen lyfte Östman även fram den låga nativiteten och regeringens sparåtgärder som försvårar vardagen för barnfamiljerna. Enligt Kristdemokraterna ska familjens behov och möjlighet till valfrihet uppmärksammas i alla beslut som berör barnfamiljer.

– KD:s riksdagsgrupp varken kan eller vill pressa människor till födseltalko. Däremot har vår målsättning länge varit att göra samhället mer barn- och familjevänligt.

I sitt tal uppmärksammade Östman även problemet med inomhusluften i offentliga byggnader, speciellt i daghem, skolor och sjukhus. Enligt Östman är den årligen växande reparationsskulden ett problem som staten bör ta tag i.

Tilläggsuppgifter:
Peter Östman, tel.: 050 512 1845