Ikäihmiset tarvitsevat liikkumista tukevia palveluita

9.10.2017 klo 16:14 Uutiset

Jyväskylän Kristillisdemokraattien vuosikokous pidettiin Ristonmaan paloasemalla. Saimme esittelyn Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminnasta ja pääsimme tutustumaan paloasemaan, mistä lämpimät kiitokset pelastusjohtaja Simo Tarvaiselle!

Vuosikokouksessa suunniteltiin mm. tulevan vuoden toimintaa, kuultiin puolueen vpj. Tomi Kuosmasen poliittinen katsaus ja valittiin johtokunta vuodeksi 2018. Johtokunnan ja paikallisosaston puheenjohtajaksi valittiin Marika Visakorpi ja varapuheenjohtajaksi Rami Sipilä. Muiksi jäseniksi valittiin Marko Luomala, Sirpa Arposuo (uusi), Elisa Kuosmanen (uusi) ja Juhana Lalli (uusi).

Kokouksessa otettiin kantaa ikäihmisten palveluihin.

Ikäihmisten hoito painottuu yhä enemmän kotihoitoon. Tämä tarvitsee tuekseen toimia, jotka tukevat heidän toimintakykyään ja liikkumismahdollisuuksiaan sekä virkistävät mieltä ja ehkäisevät yksinäisyyttä. Sinänsä varsin hyvin toimiva joukko- ja palveluliikenne ei kaikissa tapauksissa ole avuksi ja matkojen saaminen muutoin on ikäihmisille Jyväskylässä hyvin rajoitettua. Jyväskylän Kristillisdemokraatit katsovat, että kaupungin tulisi kehittää ja järjestää ikäihmisten liikkumista tukevia palveluita laajemmin, mihin sosiaalihuoltolakikin tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia kuten saattajapalvelua ja kustannettuja matkoja. Myös uusia tapoja olisi mahdollista kehittää.

Yhtä lailla tärkeää on myös ulkoilumahdollisuus.  Omaehtoisessa tai ohjatussa vapaaehtoistyössä on löydettävissä merkittävää potentiaalia ikäihmisten ulkoilun ja muunkin liikkumisen avuksi, kun vaan tekijät ja tarvitsijat löytävät toisensa. Voisivatko palvelutalot esim. pitää joskus avoimia ovia lähiseudun asukkaille, jotta kynnys ulkoiluystävän löytymiseen madaltuisi? Vanhusten viikko on hieno asia, mutta moni meistä voi olla avuksi myös sen jälkeen.