Lohjan KD vaatii: Sosiaaliturva uudistettava kannustavammaksi

11.12.2017 klo 20:02 Uutiset

Lohjan seudun Kristillisdemokraatit vaativat vuosikokouskannanotossaan nykyistä joustavampaa sosiaaliturvaa, joka palkitsee aina yrittämisestä ja työnteosta. Sote-uudistuksen ohella tarvitaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja siirtyminen järjestelmään, josta on poistettu kannustinloukkuja luovat porrastukset ja jonka piiriin pääsevät myös yrittäjinä toimivat.

Vakinaiset työsuhteet vähenevät ja työelämä on muuttunut yhä pirstaleisemmaksi. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on luotu aikaan, jolloin työsuhteet olivat pysyviä, ja ajan mittaan eri tukimuodoista on tullut tilkkutäkkimäinen viidakko.

Työttömyyden suurin syy on työpaikkojen puute ja työelämän rakenteelliset ongelmat, kun työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Ongelmana on myös työnteon heikko kannattavuus. Liian usein työllistyminen ei ole työttömälle taloudellisesti kannattavaa: kun siirtyy tuen varasta työelämään, käteen jäävät tulot eivät lisäänny juurikaan. Tämä valuvika on korjattava, sillä on yhteiskunnan ja myös yksilön näkökulmasta tärkeää, että työtön siirtyy työelämään jos työtä vain on saatavilla.

Tarvitsemme KD:n esittämän perusturvauudistuksen, joka yhdistää perustukimuodot ja asumisen tuet yhteen. Englannin Universal credit –tyyppisen kannustavan perusturvan mukainen yksi tuki, yhden luukun periaatteella ja tuen automaattinen laskenta vähentäisivät byrokratialoukkuja. Tulojen kasvaessa tukien osuus laskisi lineaarisesti ilman kannustinloukkuja ja sopeutetun verotuksen jälkeen työnteko on aina kannattavaa. Tällöin työllisyyden parantuessa voidaan myös parantaa perusturvan varassa olevien ihmisten henkilökohtaista tukea ja palveluita.