KD:n Lohjan seudun osasto: Jokaiselle mahdollisuus isään

12.3.2018 klo 11:38 Uutiset

Biologisten juurten tunteminen on tärkeä osa ihmisen minuutta. Monen ihmisen suuri kipu on, ettei tiedä biologista vanhempaansa, toteaa Lohjan seudun KD:n johtokunta kannanotossaan.

Kristillisdemokraattien mielestä äidin seksuaalisesta suuntautumisesta tai parisuhteen muodosta riippumatta jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti oltava oikeus myös isään. Sosiaalisten vanhempien ja lapselle tärkeiden muiden aikuisten merkitys ei vähene sillä, että lapselle pyritään kaikin keinoin turvaamaan mahdollisuus tunnustettuun isään.

Eduskunnan käsittelyssä olevalla kansalaisaloitteella halutaan tuoda lainsäädäntöön tunnustamiseen perustuva äitiys silloin, kun naispari on hankkinut lapsen hedelmöityshoitojen avulla. Mielestämme nykyinen adoptioprosessi turvaa paremmin lapsen edun kuin ehdotettu ilmoitusmenettely. On todella monimutkaista sovittaa sukupuolineutraaliuteen pyrkivää lainsäädäntöä siihen tosiasiaan, että jokainen lapsi saa alkunsa yhdestä biologisesta äidistä ja yhdestä biologisesta isästä.

Kansalaisaloitteen mukaan äitiyden toteaminen ei edellyttäisi sitä, että lapsen synnyttänyt henkilö on sukupuoleltaan nainen, vaan myös juridisesti mies voisi olla äiti. Tämä tähtää siihen, että jatkossa henkilön, joka haluaa vahvistaa juridisen sukupuolensa toiseksi, ei tarvitsisi olla lisääntymiskyvytön. KD:n mielestä tällaisia tilanteita ei pidä mahdollistaa.