KD riksdagsgruppens nyhetsbrev

16.4.2018 klo 15:16 Uutiset

 

Nyhetsbrev
April 2018

Essayah: Nästa regering får en dyr morgongåva
Kristdemokraternas ordförande, riksdagsledamot Sari Essayah tycker att regeringens beslut i rambudgeten angående höjningen av garantipensionen och vissa andra basförmåner är viktiga, såväl som satsningarna på fortbildning.

De stora frågorna gällande den offentliga ekonomin är dock fortfarande olösta. Regeringen vet ännu inte hur speciellt social- och hälsoreformen kommer att påverka ekonomin.

Jag tycker att det verkligen är konstigt att regeringen beslutade om att fördubbla finansieringen av sote-reformens valfrihetsförsök till sammanlagt 200 miljoner euro. Varför vill regeringen sätta 100 miljoner euro på valfrihetsförsöken, när pengarna kunde ha använts till indexhöjningarna istället?

Östman: Ojämlikheten minskar inte genom att försämra förutsättningarna för företagsamhet
Riksdagsledamot, riksdagsgruppens ordförande Peter Östman är förvånad över SDP:s jämlikhetsprogram:

I programmet föreslås det att vi ska minska ojämlikheten genom att försämra förutsättningarna för företagsamhet. Företagen sysselsätter idag 1,4 miljoner människor och av alla företag är hela 93 % små företag med mindre än 10 anställda.

Vill SDP öka jämlikheten genom att göra företagarna arbetslösa, frågar sig Östman.

SDP vill ta bort företagaravdraget och lättnaderna för dividendbeskattningen för onoterade företag, och samtidigt höja kapitalinkomst- och förvärvsinkomstskatten.

För små företag är företagaravdraget speciellt viktigt. Enligt en undersökning gjord av Företagarna i Finland tjänar 50 % av ensamföretagarna mindre än 2000 euro i månaden. Även EU-kommissionens undersökningar visar att självständiga yrkesutövare löper en sjufaldig fattigdomsrisk i jämförelse med arbetstagare.

Kristdemokraterna i Finland fullvärdig medlem i EPP
Europeiska folkpartiet (EPP) godkände 10.4. Kristdemokraternas ansökan om fullvärdigt medlemskap i EPP.

KD vill stöda samarbetet mellan kristdemokratiska partier inom Europa, säger partiordförande Sari Essayah, som hördes av arbetsgruppen som förberedde beslutet några veckor tidigare.

Aki Ruotsala, ordförande av KD:s partifullmäktige deltog i EPP:s partifullmäktigemöte. KD:s långa förlovning med EPP, som började redan 1991, har nu avslutats. KD har nu förstärkt sitt medlemskap i den grupp, där den obestridligt tillhör i Europa, konstaterar Ruotsala.