Asukkaille vai oraville?

18.4.2018 klo 20:56 Uutiset

Otsikon kysymys nousi mieleen, kun selasin Espoon Finnoon taannoin esillä ollutta osayleiskaavaehdotusta. Liito-oravien hyvinvoinnista kannettiin liikuttavan paljon huolta. Kone laski noin 70 sivun materiaalista 65 mainintaa liito-oravista. Pyysin konettani laskemaan, kuinka monta kertaa materiaalissa mainitaan jossain sijamuodossa sellaiset sanat kuin lapsi, nuori tai asukas. Ei yhtään kertaa mitään näistä.

Tehokkuutta painotetaan sivu sivulta. Viihtyisää asuinympäristöä ei yhtään kertaa.

Keväällä 2018 valmistellaan asunto-ohjelmaa. Sen kolme tärkeintä tavoitetta ovat määrä, määrä ja määrä. Laatu tai asumisviihtyisyys eivät ole saaneet sijaa suunnitelman laatijoiden ajatuksissa. Suorastaan surkuhupaisesti mukaan on otettu kappale ”Espoon kaupunki parantaa asuntoalueiden elinvoimaa ja viihtyisyyttä lisäämällä asukkaiden

osallisuutta ja yhteisöllisyyttä erilaisten tapahtumien ja toiminnan kautta sekä toteuttamalla asukaspuistoja ja kunnostamalla esimerkiksi kevyen liikenteen reittejä, urheilukenttiä ja puistoja erityisesti vuokratalovaltaisilla alueilla.” Millähän toiminnalla tai tapahtumilla on ajateltu puuttuva asumisviihtyisyys korvattavan uusissa itä-pasiloissa? Laatija on lohduttanut omaatuntoaan tarjoamalla ”erityisesti vuokratalovaltaisille” alueille urheilukenttien kunnostusta! Todellisuus ylittää Espoossa ironian rajat.

Pertti Järvenpää, KooDee Espoo johtokunnan jäsen