Kannanotto: Vanhusasianvaltuutettu Suomeen

30.5.2018 klo 09:47 Uutiset

Kristillisdemokraattien Keski-Suomen piiri kannattaa kevätkokouksessaan kansalaisaloitetta vanhusasiavaltuutetun saamiseksi Suomeen. Viimeisten vuosien aikana on ollut valitettavasti todettavissa, ettei vanhusten oikeus hyvään ja yhdenvertaiseen hoitoon ole toteutunut riittävällä tavalla.

Valtuutetun päätehtävänä olisi puolustaa ikäihmisten oikeuksia kaikissa tilanteissa. Kasvavan vanhusväestön näkökulma olisi erityisen tärkeää saada vahvemmin esiin nyt, kun digitalisaatio etenee ja palveluita siirtyy yhä enemmän yksityisille toimijoille. Samaan aikaan kun ikäihmisten elinikä pitenee, muistisairaudet lisääntyvät. Yhä useampi vanhus elää yksin kotonaan mahdollisesti kotihoidon varassa. Valtuutetun tehtävä olisi valvoa, ottaa kantaa, raportoida vanhuksia koskevista epäkohdista ja tarttua niiden korjaamiseen. Valtuutetulle voisi tehdä myös kanteluita.

Hyvän ja arvokkaan elämän takaamiseksi vanhuksille tarvitaan laaja-alaisia toimia niin kunnissa kuin tulevissa maakunnissakin. Vanhusasiavaltuutettu olisi tärkeä lisä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Uuden kansalaisaloitteen: Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen voi allekirjoittaa 1.4.2018 alkaen omilla pankkitunnuksilla (tai mobiilivarmenteella) kansalaisaloitepalvelussa: Täällä

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että ”Suomen eduskunta ja hallitus toimivat sen puolesta, että vanhusasiainvaltuutetun virka perustetaan maahamme. Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiainvaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu mm. tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.”