Kristdemokraternas nya familjepolitiska program, “Ett barnvänligt Finland”

8.6.2018 klo 11:05 Uutiset

Kristdemokraternas nya familjepolitiska program, “Ett barnvänligt Finland”
Kristdemokraternas nya familjepolitiska program som publicerades på webben den 1 juni, ser till hela familjens väl
– barnen, ungdomar, föräldrar samt far- och morföräldrar. I programmet poängteras att hela familjens välmående är samhällets bärande grundpelare, och om den försvagas eller rivs ner blir det ett allvarligt hot av helheten i det framtida samhället.
Barn- och familjevänlighet är beslut som syns i barnens glädje och i deras passion för att skapa sina drömmar, säger KD:s ordförande, riksdagsledamot Sari Essayah.