Ympäristöraportti muistuttaa vahvoista tavoitteista

27.8.2018 klo 19:34 Uutiset

Jouko Jääskeläinen, KD valtuustoryhmän puheenjohtaja, Vantaan ympäristöraportista valtuustossa 27.8.2018.

Vantaan ympäristöpoliittiset tavoitteet ovat kiitettävän kunnianhimoiset. Hiilineutraali kaupunki viimeistään 2030 – mutta luvut tällä hetkellä ja muutostarve kasvihuonekaasupäästöissä noin seitsemän prosenttia vähennystä joka vuosi on kiistämättömän kova tavoite.

Eräs suurimmista ympäristöä rasittavista ilmiöistä on ei-paikallinen tuotanto, kuljetus ja käyttö. Esimerkiksi Vantaa tuottaa kovin vähän itselleen tarpeellisista peruselintarvikkeista. Koko ongelmatiikka koskettaa vahvasti koko Suomea. Huikeasti nykyistä tilannetta parempi olisi paikallinen, lokaalinen tuotanto ja kulutus. Mahtavatko suurkaupungit olla ekologinen ratkaisu.

Toinen huikea kysymys on matkailu. Sekin on vahvasti ei-lokaalia toimintaa, joka sitä paitsi ei mitään tuota, paitsi elämyksiä ja mielihyvää, tietenkin. Vantaan kaupungin tasetta lentämisen päästöt eivät rasita, koska se osoitetaan yleisemmälle tasolle ja niin on oikein. Mutta on turha sulkea silmiään siltä, että merkittävä osa kasvustamme kuitenkin rakentuu lentoliikenteen ja lentokentän varaan. Tosiasioita pitää katsoa silmiin, tässäkin kohtaa.