Emme saa säästää nuorten mielenterveyden kustannuksella

14.10.2018 klo 18:31 Uutiset

Kouluissa on edelleen liian vähän koulukuraattoreita ja psykologeja.  On kouluja, joissa on satoja nuoria yhtä koulukuraattoria tai psykologia kohden.

Kun nuoren mieli murtuu tai on murtumassa, pitää
 olla
 mahdollisuus päästä nopeasti keskustelemaan turvallisen aikuisen kanssa, ei kuukausien päästä.

Nykyinen tilanne on kestämätön myös siksi, että yleensä
 tapaamisia
 tarvitaan useita, ennen kuin asiat lähtevät aukeamaan.
 Tämä vaikeuttaa pääsyä koulukuraattorin tai psykologin puheille. On vaikeaa saada aikoja.

Emme saa Espoossa säästää nuorten terveyden
 kustannuksella. Vuodelle
 2019 on lisättävä merkittävästi resursseja.

Nuorille on tärkeää mielenhäiriön kohdatessa päästä nopeasti
 puhumaan ja tulla aidosti kuulluksi.
 Tällöin nuorta auttaa jo eteenpäin tieto, miten tavallisia
 ja yleisiä heidän surunsa ovat, ja että heitä autetaan, eivätkä
 he ole murheidensa kanssa yksin.

Hannu Hätönen
toiminnanjohtaja Hyvä Arki ry
* Espoon valtuusto varavaltuutettu
* Espoon käräjäoikeuden lautamies
* Päihdeasiain neuvottelukunnan jäsen

Mottoni: Asenne ratkaisee aina. Valitsen aina myönteisen asenteen, koska siitä tulee hyvä olo.