Päihdeasiain neuvottelukunnan kannanotto/SAVUTON ESPOO

7.11.2018 klo 16:50 Uutiset

Käsittelimme Päihdeasiain neuvottelukunnan kokouksessa 7.9 ”Savuton
Espoo”-ohjelman tilaa. Vuodesta 2012 alkaen Espoo on ollut yhteistyössä
Helsingin kanssa Savuton pääkaupunkiseutu-hankkeessa.

Päihdeasiain neuvottelukunta on tullut siihen tulokseen, että kuudessa
vuodessa 2012-2018 tulokset ovat olleet vähäisiä. Alkuinnostus oli hyvä
mutta nopeasti hyvä idea haihtui savuna ilmaan. Savuton Espoo jäi ilman
riittävää seurantaa ja panostusta. Espoon kaupungin työpaikoilla,
työaikana, tupakoidaan edelleen.

Savuttomampi Espoo tarkoittaa terveempiä espoolaisia, vähemmän
inhimillistä kärsimystä ja vakavia sairastumisia. Näin se tuo myös merkittäviä
säästöjä Espoolle.

Espoo on ylpeä innovatiivisuudestaan. Nyt on aika kaivaa sitä esiin. Tarvitaan uusia ideoita, avauksia ja panostusta tämän vaikean ja terveydelle erittäin vaarallisen riippuvuuden voittamiseksi.

Päihdeasiain neuvottelukunta kehottaa koko Espoota talkoisiin, aina
Espoon valtuustoa, Espoon sosiaali-ja terveystoimea, espoolaisia yrityksiä ja
yksittäisiä espoolaisia myöten. Savuton Espoo on meidän kaikkien yhteinen asia.

Lisätieoja: www.socca.fi/savuotonpaakaupunkiseutu

ESPOON PÄIHDEASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Hannu Hätönen
toiminnanjohtaja
040-591 96 98
Hyvä Arki ry
Siltakuja 3b
02770 ESPOO
Espoolaista auttamistyötä 28 vuotta
Yhdessä enemmän, enemmän yhdessä