Väestörakenteen muutos vaatii järeämpiä toimia maahanmuuttajien työllistymiseksi

26.11.2018 klo 21:43 Uutiset

Kristillisdemokraatit, Uudenmaan piiri

Syyskokous 24.11.2018

JULKILAUSUMA

Väestörakenteen muutos vaatii järeämpiä toimia maahanmuuttajien työllistymiseksi

Tilastokeskuksen julkistaman väestöennusteen mukaan syntyvyys on laskenut Suomessa viimeisen seitsemän vuoden aikana viidenneksen. Kristillisdemokraatit on huolissaan tästä kehityssuunnasta ja on ehdottanut 1000 euron vauvarahaa, joka kannustaisi ja tukisi pariskuntia perheellistymisessä. Perhemyönteisyyttä on lisättävä myös aktiivisin poliittisin toimin.

Vaikka syntyvyyden lasku heijastuu työikäisten määrään viiveellä, viittaa se pahenevaan työvoimapulaan tulevina vuosina.  Suomi tulee tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa paikkaamaan työvoimapulaa. Maahanmuuttajien työllistymistä pitää tukea. Vaaditaan nykyistä tehokkaampaa kotouttamista, uusia, innovatiivisia tapoja varmistaa maahanmuuttajien ja heidän perheidensä menestyksekäs sijoittuminen suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan.

Kristillisdemokraattien Uudenmaan piiri toteaa, että ilmiö tulee olemaan erityisen akuutti pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Kuntien, valtion ja kolmannen sektorin yhteistyötä on tehostettava. Riittävät resurssit tähän on turvattava koko seuraavalle hallituskaudelle.

 

Lisätietoja:

Pertti Rönkkö, puheenjohtaja

Kristillisdemokraatit Uudenmaan piiri

[email protected]

 

Kristiina Drotár, toiminnanjohtaja

Kristillisdemokraatit Uudenmaan piiri

[email protected]

0400 700 222