Laukkanen Lohjalla: Kristillisen vakaumuksen vuoksi tapahtuva syrjintä myös tunnistettava

2.3.2019 klo 10:09 Uutiset

Lohjalla 1.3. pidetty arvoilta vierähti arvoasioista keskustellen. Tilaisuutta veti eduskuntavaaliehdokas Lassi Hyttinen. Keskustelua alustivat kansanedustaja Antero Laukkanen, eduskuntavaaliehdokas Matti Junnila ja eurovaaliehdokas Esa Erävalo. Tilaisuuden päätökseksi hartauden piti eduskuntavaaliehdokas Eija Kemppi.

Puheenvuorossaan Antero Laukkanen peräänkuulutti kristillisen vakaumuksen vuoksi tapahtuvan syrjinnän tiedostamista ja tunnistamista Suomessa. Hänen mukaansa asia halutaan usein kieltää.

– Kun olen nostanut esiin kysymyksen kristittyjen yhdenvertaisesta kohtelusta, olen alkanut saada lukuisia yhteydenottoja. Ihmiset ovat kertoneet esimerkkitapauksista, joissa heidän esiin tullut kristillinen vakaumuksensa on estänyt uralla etenemisen – erityisesti yliopistoissa tämä on ollut tavallista, kertoi Lohjan Kristillisdemokraattien järjestämässä arvoillassa puhunut Laukkanen.

Eduskunta käsitteli eilen yhdenvertaisuusvaltuutetun laatimaa raporttia yhdenvertaisuuden tilasta Suomessa.

– Kertomuksessa ei lainkaan viitattu sellaisiin tilanteisiin, jotka liittyvät kristilliseen vakaumukseen tai sen ilmaisemisemisen oikeuteen, Laukkanen totesi.

Hän muistutti, että ihmisoikeudet ovat universaaleja ja ne kuuluvat kaikille kaikissa tilanteissa. Yhdenvertaisuus tarkoittaa yhdenvertaisuutta kaikkien ihmisten kohdalla, kaikkien ihmisten vakaumuksen tunnustamista ja tunnistamista sekä kunnioitusta ja arvostusta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa todetaan, että ”jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen oppimis- ja kasvuympäristöön. Jotta tämä toteutuisi, lasten ja heidän perheidensä moninaisuus pitää ottaa huomioon kaikessa koulun toiminnassa”.

– Nyt monet kristillisen vakaumuksen omaavat perheet ovat hyvin huolissaan lapsiensa tilasta kouluissa. On nähty, miten yhdenkin vanhemman palautteen vuoksi on voitu poistaa perinteistä ohjelmaa vaikkapa koulun joulujuhlista, mutta sijaan on otettu vaikkapa Halloween-juhlat, joista lasten ei anneta olla poissa vakaumukseen vedoten.

– Myös opetusmateriaalien sisältöihin olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota: kunnioittavatko ne kaikkia lapsia ja heidän uskonnollista taustaansa yhdenvertaisesti? Tällä hetkellä esimerkiksi terveystiedon kirjassa voi olla sukupuoliopetusta, joka ei enää perustu kahden biologisen sukupuolen määritelmään vaan ideologiseen ajatukseen sukupuolen moninaisuuteen.

– Olisin toivonut, että yhdenvertaisuusvaltuutetun paksussa raportissa olisi edes joltakin osin pohdittu, mitä on kristilliseen vakaumukseen liittyvä syrjintä ja sen rajat. Koskevatko esimerkit uskonnollisesta syrjinnästä vain Suomessa asuvien ulkomaalaisten, ei-kristittyjen henkilöiden kokemuksia vai voidaanko katsoa, että syrjimättömyys on kaikkien oikeus – myös kristittyjen, Laukkanen kysyi.