Epävarmuuden tila vaatii tarkkaavaisuutta

20.5.2019 klo 23:11 Uutiset

Jouko Jääskeläinen, ryhmäpuheenvuoro budjetin 2020 lähetekeskustelussa Vantaan kaupunginvaltuustossa 20.5.2019

Epävarmuuden tila vaatii tarkkaavaisuutta

Vuoden 2020 talousarviota ja koko suunnitelmakautta leimaa epävarmuus. Miten palkkaratkaisut, kikyn jälkeinen aika ja toimialojen täsmälliset työntekijätarpeet vaikuttavat erityisesti palkkakuluihin? Mitä Säätytalolta siis tulee.

Valtionosuudet ovat pitkään olleet varsin vakaasti ennustettavissa. Omien toimialojemme kohdalla meillä on kuitenkin syytä olla jatkuvasti valppeilla. Sosiaali- ja terveyssektori jää tärkeäksi tehtäväksemme lähivuosiksi. Siksi on herkällä korvalla kuunneltava kuntalaisten tarpeita. Ei ole väärin vaatia lisää resursseja eikä ole väärin kohdentaa voimavaroja laadullisesti ja taloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Omaishoidon, vanhusten kotihoidon ja lapsiperheiden kotiavun budjetoinnissa pitää varmistaa, että resurssit riittävät.

Lähivuosien talouskehitys ja väkilukuamme vahvasti lisännyt muuttoliike eivät välttämättä ole myönteisessä synkronoinnissa keskenään. Siihen epävarmuuteen, miten väestön lisäys, sen sosioekonominen asema, työllisyys ja verotulokertymä suhtautuvat toisiinsa, tulee hankkia lisää faktapohjaista selvyyttä. On oltava valppeilla.

Kaavoitus- ja liikenneratkaisuilla vaikutamme suuriin linjoihin. Pientä, paljon ja korkealle tuntuu olevan kaavoituksemme päälinjaus tällä hetkellä. Minä en tässä näe kovin selkeää perhesuuntautumista – Suomen kriittinen menestystekijä tällä hetkellä on uusien ikäluokkien surkea koko.

En näe tässä myöskään mitään selkeää ympäristösuhteen vahvistamista –  tärkeä luontosuhde on edelleenkin arjen askareissa koettu luonnon läheisyys. Ilmastoteko on myös lähiruoan ja lähiresurssien käyttäminen – tehdään kilpailuttaminen siis viisaasti.

Kehäradan ratkaisujen myötä Vantaa kuuluu luultavasti maailman kymmenen parhaiten suunnittelussa onnistuneen kaupungin joukkoon.

Jatko ei ole yhtä helppoa. Suurista julkisuudessa mainituista hankkeista lähinnä pohjoiseen suunnatulla nopealla radalla voisi olla myönteisiä vaikutuksia meille.

Toinen asia ja nopeita ilmaston vaikuttavia ratkaisuja vaativa asia on poikittainen liikenne meillä ja koko alueellakin. Reuna-alueita ei saa unohtaa. Ratikan ja bussien varaan tehdyt ratkaisut on syytä käydä vielä tarkkaan läpi. Uudet työn tekemisen ja liikkumisen tavat haastavat suunnitelmamme, kuten seminaarimme esitelmät osoittivat.

Rakentamisen ja sen valvonnan virheet ja laiminlyönnit maksetaan nyt. Työpaikkojen ja koulujen sisäilmaongelmat eivät ole kahdessa vuodessa mihinkään hävinneet. Henkilökunta ja oppilaat eivät koskaan saa tässä olla laskun maksajia. Suurin toivein asettamamme neuvottelukunta ansaitsee paikkansa ja jatkonsa sekä järkevällä tavalla toteutettavan toimintatapojen vahvistamisen.

Toivomme edelleenkin vahvaa ja myönteistä yhteistyötä yli virka- ja puoluerajojen. Siinä on Vantaan vahvuus.