Uskonnonvapautta brittiläiseen tapaan

23.10.2019 klo 13:42 Uutiset

Briteillä on näköjään menossa isompikin EXIT.

Dailyware.com uutisoi 2.10.2019  Britanniassa tapahtuneesta tuomioistuinkäsittelystä, jossa on päädytty lausumaan: ”Raamatun usko on ristiriidassa ihmisarvon kanssa”.

Lääkäri David Mackereth erotettiin työstään, jossa hän oli palvellut lähes 30 vuotta (National Health Service). Syynä oli esimiehen asettelema kysymys, johon vastaamalla Mackereth kieltäytyi uskonnollisen vakaumuksensa perusteella kutsumasta biologista miestä naiseksi.

Oikeudessa lääkärin puolustus vetosi vakaumuksen perustuvan Raamatun jakeeseen
”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1 Mooses 27).
Tuomioistuin totesi, että lääkärin ilmoittama henkilökohtainen uskonnollinen vakaumus on vastoin ihmisen perusoikeuksia.

Miten meillä kävisi vastaavanlaisessa tilanteessa? Suomen Lain mukaan sukupuolia on kaksi. Sen määrittelee ”Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta”. Sama laki antaa määritelmät sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta.

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tässä laissa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Nuo määritelmät eivät tuo lisää sukupuolivaihtoehtoja. Niiden tarkoitus on auttaa itse kutakin ymmärtämään ja kunnioittamaan toisen henkilön identiteettiä päivittäisissä kohtaamisissa.

Erikoiseksi tapauksen Britanniassa tekee se, että tohtori Mackereth ei ole kieltäytynyt puhuttelemasta asiakkaita heidän itse valitsemillaan sukupuoli-identiteettiään kuvaavilla etunimillä. Erottamiseen johti hänen esimiehensä kysymys, ”Jos sinulle tulee asiakkaaksi kuusi jalkaa pitkä partainen mies, joka sanoo haluavansa tulla merkityksi neidiksi tai rouvaksi, tekisitkö sen?”, Mackereth oli vastannut: ”Uskonnollisen vakaumukseni perusteella, en”.

Suomessa taitaa olla vallalla brittienkin lakia erikoisempi käytäntö, ettei Suomen Lain mukaisista sukupuolista, miehistä tai naisista (pojista tai tytöistä) saakaan puhua. Vaan ”sukupuolioletetuista” sukupuolineutraalisti. Minusta se ei ole yhdenvertaisuutta eikä tasa-arvoisuutta, eikä Suomen Lain mukaista.

”Enkä keksi mitään perustetta, miksi näin tänä päivänä menetellään.”

Blogikirjoituksen tekijän sivuille linkki: Rauno Taskinen, Sillanpakertaja

Ohessa linkki Dailyware.com uutiseen Dr. David Mackereth`n tapauksesta.

Kuva: Oikeudenmukaisuus; Pixabay free photo