Espoon kaupunginhallitukselle/valtuustolle – Espoon Päihdeasiain neuvottelukunnan kannanotto

29.10.2019 klo 19:55 Uutiset

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Aktiivisella päihdetyöllä vaikutetaan lasten, nuorten sekä aikuisten asenteisiin.

Monet espoolaiset järjestöt ja seurat ovat jo sitoutuneet päihteettömyyden edistämiseen.

Mielestämme nyt on Espoon kaupungilla oikea hetki ottaa seuraava askel ja esimerkillään vaikuttaa espoolaisten asenteisiin.

Espoo on monessa asiassa edelläkävijä, ja niin se voisi olla tässäkin asiassa.

Espoon Päihdeasiain neuvottelukunta ehdottaa, että Espoo päättää olla tarjoamatta alkoholia järjestämissään tilaisuuksissa.

Tämä olisi viesti kaupunkilaisille perheiden ja terveemmän Espoon puolesta, sillä olisi myös suotuisa taloudellinen vaikutus.

Espoossa 7. lokakuuta 2019

Espoon Päihdeasiain neuvottelukunta

Lisätietoja:
Hannu Hätönen
varavaltuutettu
040 591 96 98