Sanavapautta twitterillä, vaiko sotaa ihmisyyttä vastaan?

3.11.2019 klo 21:59 Uutiset

Onko Päivi Räsästä poliisitutkinnassa koskeva asia rikosasia, uskonnonvapautta vai Sanan vapautta?

Päivi Räsänen (kd.) julkaisi kesäkuussa Twitter-viestin (linkki lopussa);
”#kirkko on ilmoittanut olevansa #seta n #Pride2019 virallinen partneri.
Miten kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?
Viestin alla oli kuva, josta näkyy jakeet Roomalaiskirjeen 1 luvun: 24-26 jakeet:

Viesti liittyi kirkon osallisuuteen Helsinki Pride-tapahtuman tukijana.
Joku teki rikosilmoituksen, että Räsäsen viesti ”on vähemmistöihin kohdistuva suvaitsemattomuuden ilmaus”.

Poliisi ilmoitti julkisuuteen:
”Poliisille tehdyn rikosilmoituksen perusteella selvitetään, onko kansanedustaja syyllistynyt kesäkuussa julkaisemallaan Twitter-viestillä rikokseen. Viesti kuvaa Helsinki Pride -tapahtumaa synnin ja häpeän nostamiseksi ylpeyden aiheeksi, sekä kyseenalaistaa kirkon osallistumisen tapahtumaan.”

Rikos, mistä Räsästä syylliseksi epäiltynä tutkitaan, on ”kiihottaminen kansanryhmää vastaan”. Pyrin purkamaan tapauksen puoluettomasti, onko syytä epäillä rikoksesta?

Rikoksessa täytyy olla uhri. Rikosilmoituksen tekijä kuuluu mitä ilmeisimmin seksuaaliseen vähemmistöön, koska uhri on ”kokenut suvaisemattomuutta”. Teonkuva on twitter-viestin lähettäminen, joka leviää laajan yleisön keskuuteen. Täyttääkö viestin sisältö rikoksen tunnusmerkit, kiihottamisen kansanryhmää vastaan?

Kansanryhmällä tarkoitetaan rodun, etnisen taustan, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden määrittämää kansanryhmää.

Kiihotus kansanryhmää vastaan tarkoittaa puhetta tai kirjoitusta, jonka tarkoitus on halventaa tai pelotella kansanryhmää tai lietsoa väkivaltaista tai syrjivää toimintaa kansanryhmää kohtaan.

On mielenkiintoista huomata, että rikosnimike ”kiihottaminen kansanryhmää vastaan” löytyy Rikoslain 11 luvusta”, jossa on määrittelyt ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.” Onko Päivi Räsänen käynnistänyt peräti sodan jotakin kansanryhmää kohtaa twitter-viestillä?

Kyse on vakavasta asiasta. Rikoslaki 11 luku määrittää, mitä ”joukkotuhonta ja sen valmistelu, rikos tai törkeä rikos ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikos tai sen valmistelu, lievä tai törkeä sotarikos; jalkaväkimiina- kemiallisen- tai biologisen aseen kiellon rikkominen sekä kidutus” tarkoittavat. Nuo olivat lyhyesti mainittuna rikoslain 11 luvun yhdeksän ensimmäistä pykälää.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, on 10. § (13.5.2011/511)

”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Oikeudellisesti tulee pohtia kenelle viesti oli lähetetty?
Mikä oli twitter-viestin lähettämisen motiivi?
Minusta viesti kohdistuu kirkolle ja motiivina on ollut ottaa kantaa kirkon opetukseen.

Suvaisemattomuuden kokemusta ei olisi päässyt tapahtumaan, jos viestiä ei olisi lähetetty oman kirkon johdolle julkisesti.

Mielenkiintoista on nähdä, ovatko evankelisluterilaisen kirkon johtohenkilöt ”sellainen kansanryhmä”, jota kohtaan voidaan soveltaa rikoslaki 11 luvun (Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan) 10 §:n säännöstöä?

Perussuomalaiset äänestäjineen eivät olleet poliisin mielestä sellainen kansanryhmä, kun helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Husu Hussein heistä twiittasi, että he ovat ”rasisteja kaikki”.

En löydä teonkuvasta, että Päivi Räsänen olisi tieten tahtoen uhannut, panetellut tai solvannut seksuaalivähemmistöä siten, että muita olisi kiihotettu toimimaan heitä vastaan jollakin tavalla.

Päivi Räsänen on uskonnonvapauslakiin perustuvaan jäsenyytensä ja oman henkilökohtaisen uskonsa perusteella kysynyt perusteita omalta kirkolta Pride – tapahtuman tukijaksi osallistumisesta, jonka hän on katsonut olevan vastoin kirkon opetusta.

Raamatun kokonaisopetuksen valossa ”syntisiä me ollaan kaikki” (oma siteeraus vapaasti Raamatusta, Roomalaiskirje 3:23), Päivi Räsänen ja minäkin, niinkuin uskon kirkon johtohenkilöiden ja pride-tapahtuman järjestäjienkin olevan. Omassa Raamattuun nojaavassa uskonnonvapaudessa tulkitsen, ettei yhtään synnitöntä löydy viime kesän pridetapahtumiin osallistuneista tai tapahtumia sivusta seuranneistakaan.

Luulen asian saaman julkisuuden takia, että tämä tapaus viedään oikeuteen.
En näe mahdolliseksi, että Päivi Räsänen tuomittaisiin ”kiihottamisesta kansanryhmää vastaan”, koska kirkon johtohenkilöstö ei muodosta sellaista ryhmää, joka vakaumuksen tai minkään muunkaan perusteen nojalla nauttisi kiihottamisrikossäännöksen tarjoamaa suojaa. Twiitti ei myöskään kohdistu tunnistettavaan ja rajattuun ihmisryhmään, joten asiassa ei ole syytä epäillä myöskään kunnianloukkausta, sillä Pridetapahtumiin oli kutsuttu osallistumaan kaikki, vaikka ei kuuluisikaan seksuaalivähemmistöön.

Arvioin kuitenkin, että oikeus tulenee pitämään moitittavana, että julkisuuden henkilö kansanedustaja Päivi Räsänen on julkisesti levitetyllä viestillä- twiittauksella- aiheuttanut suvaitsemattomuuden tuntemusta ilmoituksen tekijää kohtaan. Jos edes näin mainitaan, se olisi nuhde, mutta ”ei mistään rikoksesta”.
Silloin oikeuslaitos olisi nuhdellut uskonnonvapaudessa sananvapauttaan käyttänyttä Päivi Räsästä, mutta ei rikoslain nojalla.

Silloin kyllä kirjoittaisin, millä oikeudella?

Rauno Taskinen