Piirikokouksen kannanotot elinvoimaisesta Kainuusta, sananvapaudesta ja syntyvyyden edistämisestä

9.11.2019 klo 15:20 Uutiset

KD:n Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirin syyskokous pidettiin 9.11. Kajaanissa. Kokous hyväksyi kolme kannanottoa.

Elinvoimainen Kainuu – hyvä asua ja elää

Kainuun alue on erinomaista paluumuuttoaluetta ihmisille, jotka haluavat vireän työelämän lisäksi pitää itsensä ja lapsensa yhteydessä itseensä, toisiinsa ja luontoon. Paluumuuttohaaveiden onnistumiseksi Kainuun alueelle on saatava myös ns. puolisotyöpaikkoja miehisten alojen työpaikkojen lisäksi. Koulutustarjonnan on oltava monipuolista, kaikki eivät halua opiskella peli- tai kaivosalaa, vaikka näiden alojen osaaminen onkin säilyttävä kilpailukykyisenä. Matkailualan kehittymiseen monipuolisine virkistysmahdollisuuksineen tarvitaan myös hyvinvoivaa työvoimaa. KD:n piirikokousväki kannustaa Kainuuseen kaipaavia raivaamaan tietä hyvinvointiinsa rohkealla paluumuutolla.

Sananvapautta ei saa kaventaa rikosilmoituskulttuurilla

Demokraattisen yhteiskunnan kantava perusta on laaja sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus. Elämänkatsomuksellisten ja kulttuuriristiriitojen kanssa on opittava elämään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita oman arvomaailman ja kulttuurin kieltämistä – päinvastoin niiden sisäistäminen antaa eväitä myös muiden ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Elämänkatsomuksellisia tai mielipide-eroja ei voida ratkaista sen perusteella, loukkaavatko ne toisia.

Niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassa on havaittavissa mielipiteiden polarisoitumista, mikä on seurausta muun muassa keskusteluympäristön rajoittumisesta. KD:n Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piiri pitää tätä huolestuttavana kehityksenä. Mielipide-eroja ei voida ratkaista siten, että vääriksi leimatuista mielipiteistä aletaan tehdä rikosilmoituksia.

Jo pelkästään pelko siitä, että joutuu mielipiteistään rikosilmoituksen uhriksi johtaa helposti sananvapauden kaventumiseen itsesensuurin kautta. Mielensä pahoittamisesta ei voi tulla sananvapauden mittaria, sillä muuten Suomi muuttuu totalitaariseksi yhteiskunnaksi, jossa vain yhdenlainen mielipide hyväksytään.

Aktiivisella perhepolitiikalla raivattava tietä syntyvyyden nousulle

KD:n Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirin mielestä ennätysalhaisten syntyvyyslukujen ja synkän väestöennusteen pitää johtaa perhe- ja lapsipolitiikan uudistamiseen. Yhteiskunnan tulee nykyistä vahvemmin kannustaa ja tukea nuoria pareja lasten saamiseen. Aktiivisella perhepolitiikalla on raivattava tietä syntyvyyden nousulle.

Syntyvyyden lisääminen edellyttää perhetukien korotuksia sekä perheen ja opiskelun tai työn parempaa yhteensovittamista. KD esittää lapsilisän korotuksia ja lapsilisään 1000 euron vauvarahaa kertakorvauksena helpottamaan lapsiperheiden arkea. Piirikokous muistuttaa, että Viron aiemmin alhainen syntyvyys on saatu nousuun lapsilisien merkittävillä korotuksilla.

On väärin, jos lasten saamisen ja kasvattamisen merkitys on alisteinen muille yhteiskunnallisille tavoitteille, kuten työelämän tasa-arvolle. Perhevapaisiin tarvitaan kiintiöiden sijaan lisää joustavuutta. Etenkin yrittäjä- ja opiskelijaperheillä on omat erityistarpeensa. Siksi joustava malli, jossa vanhemmat itse päättävät lastensa hoidosta ja vapaiden jakamisesta on kaikkein toimivin.

Kristillisdemokraatit haluavat säilyttää kotihoidontuen tason. Opetusministeri Li Andersson (vas.) ehdotti äskettäin, että kotihoidontuen yli 3-vuotiaiden sisarkorotuksista tulee luopua. Ehdotus toteutuessaan johtaa valinnanvapauden kaventumiseen ja patistaa yli 3-vuotiaat päivähoitoon. Esitys on isku myös haja-asutusalueiden lapsiperheille, joiden kuljetusmatkat kuntakeskukseen ovat pitkät. Kotihoidontuen sisarkorotus on kustannustehokas hoitomuoto ja lisää perheiden valinnanvapautta.