KD Helsinki: Isyys ja äitiys kunniaan / Sananvapaus turvattava

15.11.2019 klo 10:32 Uutiset

KD:n Helsingin piirin piti syyskokouksen 14.11.2019. Kokouksessa puhuneen puolueen 2. varapuheenjohtaja Viljami Haaviston (kuvassa) mukaan ”yleispuoleessa seinät on leveellä ja katto korkealla, jokaisen jäsenen näkemys merkitsee ja perusarvot yhdistää.” Tarvitaan selkeää retoriikkaa, äänestäjän täytyy tietää mitä saa kun äänestää meitä. Tähän kysymykseen myös jokaisen aktiivin tulisi osata vastata, Haavisto haastoi piirikokousväkeä.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan ensi vuodelle Tuulikki Tepora ja varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Sari Kumin. Piirihallituksen jäsenistä käytiin jännittävä äänestys, kun ehdokkaita oli enemmän kuin paikkoja. Piirihallitukseen valittiin 2-vuotiskaudelle Elie El-Khouri, Miikka Korpiranta, Irmeli Luoma, Janette Sandberg ja Karl Stellberg sekä 1-vuotiskaudelle Nelli-Maria Sarasmaa ja Arto Puusa. Piirihallituksessa jatkavat Tuulikki Teporan ja Sari Kuminin lisäksi Mauri Venemies.

Piirin syyskokous antoi kaksi kannanottoa:

ISYYS JA ÄITIYS KUNNIAAN

Helsingin kristillisdemokraatit vaativat, että lapsimyönteisyyden tulee näkyä lainsäädännössä. Vanhemmuuden arvostusta on nostettava tietoisesti ja perheille on luotava tulevaisuuden uskoa. Sekä isän että äidin tehtävää on arvostettava merkittävänä yhteiskunnan rakentajana.  Perheiden arkeen tulee lisätä niin joustoa työaikoihin kuin taloudellista tukea.

Me kristillisdemokraatit haluamme parantaa kotihoidontuen tasoa. Esitämme, että lasten hoitamisen kotona tulee kerryttää vanhempien eläkettä. Kaupunginvaltuutettumme Mika Ebeling on esittänyt kaupunginvaltuuston budjettikäsittelyssä kaksi- kolmevuotiaiden Helsinki-lisän palauttamista.

Vaadimme yleistä korotusta lapsilisiin, 1000 euron kertaluonteista vauvarahaa jokaisesta syntyvästä lapsesta sekä tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista. Haluamme opiskelijaperheiden opintorahan ja huoltajalisän korotuksen.

Syntyvyyden lasku pitää pysäyttää ja pitää turvata yhteiskuntamme hyvinvointi perheitä tukemalla.

 

SANANVAPAUS TURVATTAVA

Laaja sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan yksi kantava perusta. Avoin ja erilaisia näkökulmia sietävä keskustelukulttuuri on perusta rakentavalle yhteiskunnalle. Demokraattisessa yhteiskunnassa esiintyy melkein aina mielipiteitä, joista ollaan erimieltä tai joista joku voi loukkaantua. Näitä mielipiteitä me kaikki kohtaamme.

Rikoslain 11 luvun 10 § määrittelee rikokseksi ’kansanryhmää vastaan kiihottamisen’. Kansanryhmän määrittely on kuitenkin ongelmallista ja ’kiihottamisen’ kriminalisoimisesta on tullut sananvapauden rajoittaja. Kyseisen lainkohdan tarkoituksenmukaisuutta on nyt syytä arvioida ja tehdä tarkennus lakiin. Sananvapaus kattaa myös puheet, jotka voivat olla loukkaavia, mutta hyvä lainsäädäntö edellyttää toimivampia kriteerejä kuin mahdollinen mielipaha.

Uskonnonvapaus taataan niin Suomen perustuslaissa kuin YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Laaja uskonnonvapaus on Suomessa aiemmin toteutunut hyvin eikä täällä ole tarvinnut pelätä oman uskon tunnustamista. Jatkossakin Suomessa tulee olla vapaus uskoa tai olla uskomatta sekä harjoittaa omaa uskontoaan ja ilmaista vakaumuksensa julkisesti ilman rangaistuksen uhkaa.

Me Helsingin kristillisdemokraatit puolustamme myös kansanedustaja Päivi Räsäsen sanan- ja uskonnonvapautta.