KOKOUSKUTSU vuosikokous 30.11.2019 klo 12

21.11.2019 klo 12:20 Uutiset

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) – KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n
Nurmeksen paikallisosasto ry.
KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA
VUOSIKOKOUS
Aika: Lauantaina 30.11.2019 alkaen tarjoilulla klo 12 ja jatkuu kokousasioilla klo 12.30 Paikka: Yhdistysten tila, os: Karjalankatu 12, 75500 NURMES
1 § Kokouksen avaus.
2 § Todetaan kokouksen osanottajat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
5 § Esitetään paikallisosaston toimintakertomus ja päätetään siitä.
6 § Esitetään paikallisosaston tilinpäätös ja toiminnantarkastajan osaston tileistä ja hallinnosta antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7 § Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä
===================
17 § Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
Johtokunta päätti kokouksessaan 12.11.2019 pyytää paikallisosaston valtuudet vuoden 2020 vaalien eri tehtäviin. Kokouskutsuun asia:
KD Nurmeksen paikallisosasto ry:n vuosikokous valtuuttaa paikallisosaston johtokunnan hoitamaan vuoden 2020 vaaleihin liittyvät tehtävät Nurmeksen kaupungissa KD:n Nurmeksen paikallisosasto ry:n edustajana. (Ks. paikallisosastojen säännöt 13 §)
18 § Kokouksen kannanotot ja julkilausumat
19 § Muut asiat ja ilmoitusasiat
20 § Kokouksen päättäminen
Tervetuloa VUOSIKOKOUKSEEN lauantaina 30.11.2019 klo 12. Tapaamisiin JÄRJESTÖTILASSA os: Karjalankatu 12, 75500 NURMES!

JOHTOKUNTA